Hållbar och positiv inlärning

Repetition och utmattning är inte samma sak. Upprepning befäster inlärning och kunskaperna stannar kvar längre i minnet om de ”överinlärs”. Det innebär att man helst ska fortsätta lära in ett material även efter det att man anser det vara inlärt (det gäller bilkörning, dans, hundträning etc.) Ju mer man tränar, desto säkrare och duktigare blir […]

Läs mer