Försvårad inlärning hos hund

Stress kan omöjliggöra inlärning, även för hundar Stress i samband med inlärning är långt vanligare än många tror. Ett av skälen till detta är att man inte riktigt förstår skillnaden mellan stress och ”glädje” eller energi. Ett annat skäl är att många människor (stora som små) lever på en konstant hög stressnivå bland annat till följd […]

Läs mer