Att förstå eller att fostra?

Förstå och lära känna är inte detsamma som att fostra.

Ett bra sätt att lära sig förstå är att lära sig att iaktta. Att iaktta (inte fostra eller förändra) är något man lär sig och som kräver tålamod. Och om vi tar oss den tiden som krävs, så kan vi lära oss den stora konsten att se (inte bara titta). Och när vi ser så kan vi så småningom också lära oss förstå.
 Så håll ögonen öppna!