Moment 1 (Litteratur och Artiklar)

I detta moment ska du recensera böcker och göra artikelsammanställningar. Följ instruktionerna för varje uppgift och lämna in dina svar/ditt arbete genom att ladda upp ett dokument via inlämningsknappen på den aktuella sidan.