Moment 5 (Examensarbete och avslutning)

Du har nu kommit till sista delen i din utbildning till blivande Dogwalker/Hundrastare. Denna del består av ett antal frågor och ett examensarbete. Du kommer även att få ta del av lite information som du kan ha nytta av i ditt kommande arbete samt kunna boka frivillig praktik.

Bra jobbat i tidigare delar och stort Lycka till!

Avsnitt innehåll
0% slutfört0/2 Steps