Examensarbete

Examensarbete – Dogwalker / Hundrastare.

Nu har du kommit till sista uppgiften i din utbildning till blivande Dogwalker /Hundrastare. I denna del ska du skriva en uppsats (om minst 3 A4, teckenstorlek 12, radavstånd 1,5) där du beskriver din kommande verksamhet, samt ger egna reflektionen kring det du tidigare tagit del av i utbildningen.

Var noga med att rubriksätta ditt arbete så att det tydligt framgår vilka frågor du svarar på.

Följande punkter ska ingå i ditt arbete.

  • Verksamhetsbeskrivning på hur din kommande verksamhet kommer se ut. som ex, antal hundar / promenad. Om du kommer ha en mobil lösning där hundarna hämtas upp i hemmet eller om du kommer åka hem till kunderna var för sig. 
  • Säkerhetstänk. Vad bör man tänka på när man matchar hundar, vilka raser fungerar bättre och vilka kan fungera sämre tillsammans. Ge gärna exempel på vad som kan ske vid felmatchning. 
  • Vid skada. Vilka skador kan uppstå hos hundarna i ditt arbete och hur hanterar du detta? I vilka lägen bör akut veterinärvård ske och kommer du ha en krisplan, för att veta hur du ska agera? Närmsta veterinär, samarbeten, kostnader m.m.
  • Stress och beteenden. Hur kommer du förebygga stress hos hundarna, vilka saker bör man undvika på de dagliga promenaderna för att motverka stress. Vad är svårt att undvika och vilka beteenden kan stress leda till?
  • Hundmöten. Hur kommer du agera vid hundmöten? Exempelvis i mötet med hundägare som vill att deras hundar ska få hälsa på din/dina daghundar och hur hanterar du en situation där du ex. är ute och går och det kommer en lös hund fram till din kopplade daghund? 
  • Lagar och regler. Vilka lagar är aktuella för dig i ditt arbete som dogwalker och hur kommer du att omsätta detta i din verksamhet?

Läs gärna igenom anvisningar samt frågor ytterligare en gång innan du skickar in för att öka dina chanser till godkänd uppgift.

Stort Lycka till med ditt examensarbete!