Fördjupad raskännedom2

 detta arbete ska du fördjupa dig i tre olika raser. Raserna ska tillhöra olika rasgrupper.

Analysera och redovisa (följ anvisningarna nedan), bifoga filmer (egna eller från nätet) och redovisa dessa rasers olika känslotillstånd.

Info om raserna:

  • Ursprung & kort historik.
  • Användningsområde.
  • Vilken typ av miljö bör denna ras leva i (och känner du att detta efterlevs bland ägarna till denna ras idag?) För/Nackdelar med rasen i annan miljö samt Varför. Förklara utförligt.

Filmer som bifogas till rasen du valt ut. Lägg till filmerna i ditt arbete och förklara vad du ser i deras kommunikation.

  • Positivt känslotillstånd gärna med andra hundar.
  • Negativt känslotillstånd gärna med andra hundar.