Hundrädslekonsult

Utbilda dig till rådgivare för hundrädda människor

Distansutbildning med specialinriktning hundrädsla
De flesta känner någon som är rädd för hundar. Tillhör du dessutom en av dem  och vill kunna vara till hjälp och nytta för den som är hundrädd? Då är detta kursen för dig! Här får du verktygen du behöver för att känna dig  tryggare och säkrare när du vill vägleda och träna hundrädda människor i att hantera sin rädsla.

Personlig handledning av legitimerad psykolog

Du får personlig och professionell handledning av Mickie Gustafson, psykologen med hundar och hundägarutbildning som specialitet – och förmodligen Sveriges enda leg. psykolog med just detta som sitt specialområde! Mer om Mickie kan du läsa här. För mer läsning se även artiklar Hundrädda barn, Hundrädsla, Tidningsurklipp.

“Första -hjälpen-kompetens”
Utbildningen avser att ge en grundläggande ”första-hjälpen-kompetens” för dig som vill handleda hundrädda människor. Målsättningen är att du ska få de grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att du ska kunna känna dig säkrare i att handleda och träna hundrädda människor att lära sig att bättre förstå och hantera sin hundrädsla. Du kommer även att få de kunskaper som behövs för att veta när det är nödvändigt att vidarehänvisa.

Kursupplägg:
Kursen är på distans och kräver ingen fysisk närvaro. Utbildningen sker genom individuell handledning, hemarbeten samt litteraturstudier.

Ur innehållet:

  • Hur tar vi emot information när vi är blockerade av rädsla?
  • Hur kan vi skapa trygghet för den som är hundrädd? (För att våga utmana sin rädsla måste man känna sig någorlunda trygg).
  • Vem eller vilka kan jag hjälpa? (Det är skillnad på hundrädsla och hundfobi, i vissa fall behövs professionell handledning och det är viktigt att veta när).
  • Vilka “träningshundar” lämpar sig att använda vid olika nivåer av rädsla? Och när ska vi inte använda oss av hundar i träningen?

Utbildningslängd:
Undervisningen är på ca 50 timmar och du bestämmer själv i vilken takt du vill genomföra utbildningen.

Uppföljande handledning:
För den som önskar finns möjlighet till frivillig  (ej obligatorisk)  handledning att använda inom 1 år efter genomförd utbildning. Handledningen sker via telefon och är fördelad på 3 tillfällen à 50 min.

Intyg
Efter genomförd utbildning erhåller du ett intyg som visar att du genomört din utbildning på Karisma.

Kursstart:
Se aktuella kurser. Hittar du inte kursen där kan det bero på att vi inte har möjlighet att erbjuda fler platser just nu eller att nästa start ännu inte är schemalagd.

Förkunskaper:
Kursen kräver inga förkunskaper. Men har du tidigare genomfört någon instruktörsutbildning är det naturligtvis bra,

Pris:
20000:-
Administrationsavgifter och intyg ingår.
Priserna är exkl. moms.

*För dig som genomfört Karismas instruktörsutbildning.

Intresseanmälan:
Välkommen med intresseanmälan eller förfrågan till info@karisma-utbildning.se