Skip to content

Hundrädsla

Vägledning av legitimerad psykolog Mickie Gustafson

Psykologen med både hundar och människor som specialitet. Via vägledande telefonsamtal får du professionell handledning i hur du kan hjälpa människor (inklusive dig själv), både barn och vuxna att lära sig hantera sin hundrädsla. För svårare fobier behövs professionell terapi.

Blir det bättre med tiden?

Det är lätt att tro att den som är rädd för hundar är det därför att han eller hon har blivit skrämda av en hund. Men så är det långt ifrån alltid. Det är också lätt att tro att om ”bara” den som är hundrädd får träffa mycket hundar – eller omvänt inte träffa så mycket hundar alls, så löser det sig med tiden. Och ibland blir det faktiskt bättre med tiden. Om rädslan inte har varit alltför stor och inte fått utrymme att ”växa till sig”.
Men det är också vanligt att rädslor med tiden utvecklas till fobier och därmed blir mycket besvärliga både för den som drabbas och för omgivningen. Så det kan vara god idé att ”stämma i bäcken”.

Hjälp till självhjälp

Ibland kan man, med rätt stöd och guidning, hjälpa sig själv framåt och lära sig hantera sin rädsla. Och för varje litet framsteg växer vårt självförtroende och vi blir allt modigare. Men det är samtidigt viktigt att inte bli övermodig och pusha sig själv “över gränsen”. Det gäller att skynda långsamt och ha tålamod med sig själv. Tids nog når vi målet.

Få handledning i hur du kan hjälpa ditt barn med dess rädsla?

Att lära barn att inte vara rädda för hundar är vanligtvis ganska enkelt! Bara man vet hur. Att lära dem känna rädsla är egentligen mer komplicerat men sker ändå, just därför att vi inte vet hur.  Många kan och vill därför försöka hjälpa sina barn på egen hand.  Och med lite handledning kan det vara fungerande strategi, framför allt om barnets rädsla inte rör sig om en djupgående och svårbehandlad hundfobi.

Hjälp någon vuxen som är hundrädd

Att lära vuxna att inte vara rädda för hundar är vanligtvis inte riktigt lika enkelt som med barn. Som vuxen har man oftast haft lång tid på sig att förstärka och befästa sin rädsla. Dessutom är vi vuxna oftast mer ”fasta” i vårt tankemönster och vi är kanske inte alltid lika nyfikna eller motiverade att utsätta oss för det arbete och de svårigheter (som vi i alla fall tror) det innebär att lära sig hantera sin rädsla. Men man är aldrig för gammal för att lära och att lära om – eller kanske är det mer passande i det här sammanhanget att säga: det är aldrig för sent att lära gamla hundar sitta.

Hur lång tid behövs?

Det beror på så många olika saker bland annat sådant som graden av rädsla, hur länge rädslan funnits, den hundräddes motivation och personlighet, omgivningens hanterande av rädslan mm. Ibland kan det behövas många timmar, ibland bara ett fåtal. En del kan till och med bara behöva ett enda samtal för att få bekräftat att de är på ”rätt väg”. 

Läs mer: artiklar –> Hundrädda barn och Hundrädsla samt Hundrädda mammor

Pris per samtal (50 min.): 800:- inkl. moms. Efter första samtalet tar du ställning till om du vill ha fler samtal.

Boka en tid genom att maila: info@karisma-utbildning.se