Skip to content

Att hjälpa hundrädd

Den som är hundrädd kan, liksom de flesta av oss, ibland behöva lite hjälp på traven.

Är du den personen som vill försöka stödja och hjälpa någon som är hundrädd? Här finns möjligheten att, vi vägledande telefonsamtal, få professionell handledning i hur du kan vara till hjälp och nytta. Du blir inte ”expert” men du kan göra skillnad. Läs mer här.