Skip to content

Vidareutbildning för karismainstruktörer

Hundpsykolog/spec. kynolog

För dig som vill vidareutbilda dig till hundpsykolog/specialiserad kynolog*

*Kynolog/hundvetare 
Kynologi = 
hundkännedom, läran om hundenolika hundraser, dressyr mm.

För dig som är intresserad av både hund- och humanpsykologi

Instruktör, praktikPå Karisma är vi av uppfattningen att hundägarutbildning i hög grad handlar om att arbeta med både hundar och människor. Därför
erbjuder vi en utbildning som till lika stor del innehåller kunskaper om humanpsykologi (dvs. människans psykologi) som om hundens psykologi!

Detta kännetecknar en Karismautbildad kynolog

En specialiserad kynolog utbildad på Karisma har god kännedom inom följande områden: hunddjurs behov och beteenden, problemhantering, från profylax till rehabilitering, elementär inlärnings- och emotionspsykologi vad gäller både hund och människa samt har goda färdigheter i att omsätta teori i praktik. En specialiserad kynolog utbildad på Karisma har stor respekt för både hund och hundägare och är väl medveten om vikten av att se helheten och samspelet mellan hund och människa!

Vardagsträning för familjehundar och ”vanliga” hundägare

Utbildningen baseras på en erfarenhetsbank som du förmodligen inte hittar någon annanstans! Studieplan och kursinnehåll bygger bl. a på Mickie Gustafsons mångåriga, praktiska erfarenhet av hundproblem och hundägarutbildning (med 40 år i hundbranschen är Karisma Sveriges äldsta utbildningsföretag för hundägare). Undervisningen utgår bland annat från Karismas filosofi och ideologi, avpassad till familjehunden och den ”vanliga” hundägaren. (Mer om Karisma kan du läsa här).Genom personlig och professionell handledning får du ta del av en gedigen erfarenhetsbank som bygger på möten med tusentals hundar och hundägare.

Individuell handledning med “egen” mentor 

Utbildningen är individuell och personligt utformad och du har personlig handledning genom hela utbildningen.

Axplock ur innehållet
Problemhundsutredning (från profylax till rehabilitering)
Beteendeanalys, anamnes, fallbeskrivningar
Rädslor – hos hund och människa
Aggression – hos hund och människor
Externa föreläsningar (P. Jensen, A. Hallgren, K. Malm m.fl.)
Sorg och kris – hos både hund och människa
Coaching
Etik och moral
Anknytning
Undersökande och analytiskt förfarande
Olika perspektiv på behandlingsarbete

Utbildningens längd
Eftersom utbildningen till stor del är individuell och högst personlig förläggs och anpassas tider och datum i möjligaste mån till dina önskemål och sker i samråd med din mentor.  Utbildningen beräknas ta ca 1 år. 

Kurslitteratur
All litteratur är på svenska och kan lånas på bibliotek eller införskaffas i bokhandeln. I utbildningen ingår även ett antal kompendier med artiklar som berör utbildningens ämnesområden. 

Distans 
Det mesta av utbildningen sker på distans.

Förkunskaper
Karismas instruktörsutbildning

Intyg
Efter genomför utbildning erhåller du ett intyg som styrker att du erhållit din utbildning hos Karisma!

Pris:
27800:-
Administrationsavgifter, examination/slutprov och diplom ingår.
Priset är exkl. moms.

Förfrågan och intresseanmälan görs via mail info@karisma-utbildning.se