Skip to content

Vad betyder karisma?

Karisma – Personlig utstrålning

Ordet karisma kommer ursprungligen från grekiskan och betyder gudagåva, ynnest, gunst, nåd eller gåva/nådegåva. Numera (sedan mitten av 1900-talet) används ordet i betydelsen ”personlig utstrålning” men används även i betydelsen förmågan att trollbinda och entusiasmera, en slags personlig kompetens. På Karisma Utbildning har vi tagit fasta på utstrålning och anser att personlig utstrålning kanske är något man föds med men också något man kan träna upp och förstärka.

Hur är en karismatisk person?

Det finns olika typer av karisma och man behöver inte vara extrovert eller utåtagerande för att vara karismatisk. Även lugna och tillbakalutade människor kan vara karismatiska. Det som gör en person karismatisk kan vara sådant som ett gott självförtroende, optimism, vänlighet, ett levande kroppsspråk och i viss mån även att de är passionerade. Många karismatiska människor verkar också ha en hög närvaro och är fokuserade, lyhörda, intresserade och uppmärksamma på människor (eller djur i sin närhet). De är tillgängliga i nuet, ställer frågor, iakttar och visar intresse och är vänliga.

Karismatisk ledning

Denna utstrålning eller kompetens kan också kopplas till olika former av ledarskap. En förälder, chef, lärare etc. kan vara karismatisk. Men de behöver inte nödvändigtvis utöva sin ledning eller sitt ledarskap på samma vis, såväl Hitler som Gandhi var förmodligen karismatiska. Även om de hade helt olika förhållningssätt och olika människosyn så hade de båda förmågan att entusiasmera och få människor engagerade vilket kännetecknar en karismatiska ledare.

Hundar, vargar och karisma

Förmodligen kan de allra flesta djur vara karismatiska, dessutom kanske på ett mer självklart och ”naturligt” vis än många människor. Vad gäller exempelvis vargen, som är hundens närmaste släkting, kan vi kanske våga anta att det finns många vargar, kanske framför allt i ledande positioner, med karisma. Och därifrån är steget inte så långt att tänka att även hundar kan vara karismatiska. För nog kan man väl säga att hundar är närvarande i nuet, lyhörda och fokuserade. Många av dem dessutom väldig vänliga, uppmärksamma och iakttagande.  

Karismatiskt hundägarskap?

Som nämndes inledningsvis har en individ med Karisma förmågan att trollbinda och entusiasmera. Karisma är en slags personlig kompetens som oftast väcker positiva känslor. Det innebär vanligtvis att många vill följa, vara nära eller lyssna på en individ med karisma. Och vilken hundägare vill inte ha en hund som lyssnar, vill vara nära och som följer sin människa! Den som jobbar på sin karisma blir inte bara en person som väcker fascination och beundran hos människor utan har även en stor “dragningskraft” på andra djur. Därför utgår vi från att de flesta hundägare vill vara karismatiska och därmed ha en positiv och utvecklande inverkan på sin hund.

Hur blir man karismatisk?

Möjligen är karisma något man föds med men det är säkerligen också något man kan träna upp och förstärka. Det viktiga är att fokusera på rätt färdigheter och inte försöka vara något man egentligen inte är. Om man anstränger sig för att vara på ett visst sätt kan det istället bli krystat och kännas onaturligt.

Något man kan tänka på om man vill förstärka sin karisma, förutom det som nämnts under ”Hur är en karismatisk person”, är sådant som att:

  • Fokusera, lyssna och var uppmärksam på den eller de du interagerar med. Ställ frågor (lyssna på svaren), var vänlig och positiv, le gärna och strunta i mobilen. Var närvarande i nuet!
  • Stärk ditt självförtroende och din självtillit, öka dina kunskaper och din självkännedom, läs böcker och träna din hjärna på olika vis.
  • Träna på att kommunicera, prata även gärna med människor du inte känner, öva på att observera och att kunna berätta historier eller delge andra positiva omdömen.
  • Sist men inte minst – gå en kurs på Karisma Utbildning!