Skip to content

Godkända hundinstruktörer

Karismautbildade hundinstruktörer

Att välja hundinstruktör eller hundkurs är inte alltid det allra enklaste. Det krävs, som i så många andra situationer, att man själv är någorlunda kunnig eller ”påläst”.  För när det gäller privata utbildningar finns ingen statlig översyn eller kvalitetssäkring. Största ansvaret ligger därför på dig som hundägare/konsument att granska och försöka försäkra dig om att den eller de du vänder dig till verkligen har den kompetens du efterlyser!

Med tiden kommer förstås varje enskild individ att, oavsett vilken utbildning han eller hon har (eller inte har) utifrån personlighet och erfarenheter, förmodligen att skapa ett eget och kanske unikt koncept.

Nedan följer ett litet axplock av instruktörer som har genomfört eller genomför sin utbildning på Karisma. Du är välkommen om du har frågor angående fler hundinstruktörer som är utbildade hos oss.

Sara Viforr, Passout Hundträning, Stockholm

Lotta Gemborg, Karisma utbildning, Göteborg

Louise Loft, Karisma utbildning, Göteborg

Karolina Gyllenson, Passout hundträning, Stockholm

Annica Green, Tillsammans med hund/JA´s Hungöra, Örebro

Ann Nordengrahn, Mälardalens Hundträning, Enköping

Britt Olsson, Niehkos, Svenshögen

Här kan du läsa om Karismas instruktörsutbildning

Vill du fördjupa dig kan du läsa följande artiklar: Hur blir man en bra kursledare, Konsumentvägledning & checklista för hundägare och instruktörer, Pengar styr och fel val kan bli dyrt