Skip to content

Telefonterapi

Samtalsterapi via telefon 

  • För dig som har svårt att avsätta restid.
  • För dig som vill sitta kvar hemma, bekvämt tillbakalutad i favoritfåtöljen – och ändå komma någon vart.
  • För dig som, av olika skäl, inte kan eller vill förflytta dig.

Ibland kan det bara vara skönt att slippa gå hemifrån

Skälen att välja telefonkonsultationer kan vara varierande och högst personliga. Det viktiga är att du inte, av praktiska eller tidsmässiga skäl, behöver avstå samtal du vill ha och behöver.Ut i kylan

Varför terapi?

Anledningarna att anlita en psykolog kan vara många, allt ifrån behovet av att , till och från ”prata av sig” till att få mer konkret hjälp med att exempelvis

  • hantera en ”besvärlig” chef
  • en svår arbetssituation
  • en sviktande relation
  • vägleda barnen i olika faser i deras liv
  • stresshantera vardagen mm.

En psykolog eller en vän?

Vänner att vända sig till, anförtro sig åt och kanske också få ett och annat gott råd av är ovärderligt. Men ibland kan en vän komma så nära att även han eller hon blir ”hemmablind”. Då kan vägledning av någon som är empatiskt men ändå lite mer objektiv och kompetent (inom psykologi och problemhantering), vara precis det som behövs för att komma vidare.

Pris
Samtalspartner Legitimerad psykolog: 850: /50 min. inkl. moms.  
Samtalspartner psykologistuderande under handledning: 450:-/50 min. inkl. moms.

Efter första samtalet tar du ställning till om du vill ha fler.

Boka tid eller få mer info genom att maila: info@karisma-utbildning.se