Skip to content

I starka kvinnors sällskap

Ensam är inte stark
 Kerstin Malm, Memea Mohlin, Carina Romland, Eva Bodfäldt, Cilla Danielsson, Sara Viforr, Annica Green.

Det vet nog de flesta starka, kloka – och framgångsrika kvinnor. Även om vi inte alltid ”jobbar i flock” eller slår oss samman på olika sätt, så vet nog de flesta att tillsammans är vi alltid starkare. Som förebilder eller med varandra i ryggen har vi större förutsättningar att göra det vi förutsatt oss att göra. Trots att vi inte har en kultur som uppmuntrar oss att uppmuntra varandra, så banar många kvinnor väg för varandra helt enkelt genom att vara det de är, göra det de gör, att hålla fast vid det. Nedan redogör jag för några av alla de starka kvinnor som jag tangerat eller mött (inom såväl som utanför hundbranschen) via mitt yrke. En del av dem har dessutom kommit att betyda mycket för mig personligen. Mickie Gustafson

Åsa Ahlbom, ahlbom.net
Till skillnad mot så många andra inom hundbranschen använder Åsa inte någon titel. Men det betyder inte att hon inte har en gedigen bakgrund. Jag skulle tro att, av samtliga verksamma hundaktörer idag, är Åsa en av de med längst erfarenhet. Vi träffades första gången i slutet av sjuttiotalet och redan då var hon aktiv som ”alternativ hundinstruktör”. Vet inte om hon skulle skriva under på den titulaturen men jag tänker att det i alla fall pekar på att hon var bland de första instruktörer/utbildare som förespråkade en nyare och mjukare hundhållning. Personligen ser jag stora likheter mellan Åsas förhållningssätt och filosofi och Karismas familjehundskoncept. 

Kerstin Malm, kmalm.se
Jag mötte Kerstin och hennes första hund Jackie i början av 80-talet. Ganska snart började hon praktisera hos mig och redan då var hon oerhört noggrann och ambitiös. Flera år senare, och med mycket erfarenhet i bagaget, vidareutbilda hon sig och idag är Kerstin filosofie doktor i etologi med inriktning på hundar. Hon har under flera år forskat och undervisat vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Sedan 2001 driver hon eget företag. Personligen ser jag Kerstin som en speciell kvinna bland annat därför att hon alltid varit generös med att promota andra kvinnor och ”bejakar deras existens” (mig själv inkluderat:) 

Memea Mohlin, Memea Hundägarcoach
Även Memea är ”gammal i gården”. Hon har skrivit ett flertal böcker och har varit verksam som hundägarcoach i många år. Hon har också ett tävlingsförflutet med egna hundar i flera olika sammanhang bl. a tävlingslydnad, jaktprov, skydd, sök och bruksgrenar. Allt detta har har naturligtvis kommit att genomsyra hennes arbete. (Utöver detta är hon dessutom konstnär med bland annat hundar som motiv). Även om Memea och jag inte är så lika vad gäller våra sätt att träna eller vår filosofi är jag säker på att vi har många beröringspunkter och Memea framstår som en stark och målmedveten kvinna med en erfarenhetsbank värd att framhålla. 

Carina Romland, Romlands hundcenter
Vi träffades någon gång i slutet av 70-talet då vi båda undervisade på Stora Sofielunds hundskola Och fast vi redan då hade lite olika förhållningssätt och träningsmetoder hyser jag stor respekt och beundran för hennes erfarenhet och hennes omfattande tävlingsmeriter. Jag har alltid upplevt Carina som en positiv och rättfram kvinna som drivs av sitt engagemang för hundar, inlärning – och tävling förstås. Carina var för övrigt en av de få personer som gav mig en eloge för att ha lyckats ta mig fram till lydnads klass III med min Chow chow. Vem annars, än någon med så stor tävlingserfarenhet, kunde förstå viden av en denna bedrift;) Och vem, om inte en mycket stark och självsäker person, kan så generöst bjuda på en sådan komplimang.   

Eva Bodfält, Eva Bodfäld Education 
Även Eva träffade jag på Stora Sofielunds hundskola då hon utbildade sig till hundpsykolog (en två-årig och gedigen utbildning). Eva framstod som målmedveten och ambitiös och jag anade att hon skulle utvecklas inom yrket, vilket också visade sig vara en riktig iakttagelse. Sedan flera år driver Eva eget företag och är verksam som författare, föreläsare, utbildare etc. och har bland annat skrivit boken ”Kontaktkontraktet” som ingår i vår yrkesutbildning till hundinstruktör. Eva var för övrigt en av de kvinnor som gav respons på min artikel ”Docentens lilla duva…” vilket jag naturligtvis uppskattade! (Artikeln behandlade bland annat att kvinnor börjar ta plats, även i hundsammanhand och att det kanske finns en särskild plats i himlen för kvinnor som hjälper varandra). I Eva känner jag starkt att vi har en medsyster.

Cilla Danielsson, Hundens hus
Även om jag inte kan påstå att jag lärt känna Cilla, så har vi ändå haft en viss kontakt, bland annat då hon under flera år köpte och tillhandahöll flera av mina böcker på sina utbildningar. Men det som knappast kan ha gått någon förbi är att hon är en ambitiös och framgångsrik företagskvinna som driver hundens hus på många olika orter i Sverige. Även om jag personligen aldrig strävat efter att utveckla Karisma utbildning i samma utsträckning, måste jag ändå uttrycka min beundran för denna oerhörda energi och förmåga. En driven kvinna som förtjänar all uppskattning. 

Sara Viforr, Passout hundträning, Karisma Utbildning
I olika hundsammanhang, och även för mig personligen, är Sara en klart lysande stjärna. Hon har utbildat sig till hundinstruktör, hundpsykolog samt hunddagis/pensionatföreståndare via Karisma Utbildning. Förutom att hon på olika sätt är engagerad i Karismas verksamhet, bland annat som lärare på flera av våra yrkesutbildningar, så driver hon även egen verksamhet. Sara är kunnig, initiativrik, kreativ och ett föredöme för alla kvinnor med ambitioner eller som bara vill ha ett ideal att se upp till. För mig personligen är hon en ständig inspirationskälla och har kommit att bli en uppskattad kollega som jag kan ventilera olika upplevelser med, svårigheter såväl som framgångar. 

Casandra Fujima, Karisma Utbildning
Även Casandra är en uppskattad vän och kollega som kommit att bli en ovärderlig tillgång för Karisma Utbildning. Hon studerar psykologi med inriktning kognitiv psykologi och socialpsykologi. Förutom sin roll som handledare och lärare på Karismas yrkesutbildningar, (bland annat Föräldra- och mentorsutbildningar) så ansvarar även till stor del för mycket av vår övriga humanverksamhet. I likhet med mig brinner hon dessutom för vikten av att förstå och värdesätta relationen djur- människa. Att ha ett nära samarbete med Casandra innebär att ständigt ha tillgång till en stor inspirationskälla och en uppskattad kollega även på humansidan. Och för mig, som under lång tid tillhört de få som fokuserat på relationen hund/människa, är det naturligtvis fantastiskt och priviligierat att ha någon att dela dessa erfarenheter och upplevelser med.  

Annica Green, Tillsammans med hund
En tämligen ny, men inte desto mindre, lysande stjärna.  Annica genomförde sin instruktörsutbildning på Karisma hösten 2019 och har sedan dess drivit sitt företag Tillsammans med hund. Under hela sin utbildning var hon en stor inspirationskälla och vi hade många givande diskussioner kring, hundar och hundägande och att bedriva utbildning inom dessa områden. Annica visade sig inte bara vara snabbtänkt och kreativ, hon har ett förhållningssätt som i mångt och mycket överensstämmer med Karismas ideologi och målsättning.  Jag ser med spänning fram emot att få följa Annicas fortsatta framgångar. 

Sofia Asklund, Asklund design
Utan Sofia är jag säker på att Karismas ansikte utåt, det vill säga Karismas hemsida, inte hade sett ut som idag. Förutom att hon designat sidan, håller den uppdaterad mm. så har hon under flera års tid guidat mig och hjälpt mig att undvika alla tänkbara fallgropar.
För mig, som hellre arbetar med att utbilda, har detta varit och är fortfarande en stor utmaning, ibland även ytterst frustrerande, men också mycket lärorikt. Så förutom att Sofia är en skicklig designer och en duktig webmaster, så är hon dessutom en pedagog av stora mått (värdig ett Karismacertifikat:) Sofia är med andra ord en mångfacetterad kvinna med många kompetenser. 

Tina Höstlycke, Before deadline 
En kvinna värd att beundra på många vis. Stark, entusiastisk, ambitiös, politiskt engagerad och med ett enorm rättvisetänk som alltid står på de svagas sida. Tina är journalist, fotograf, miljöterapeut/behandlingsassistent mm. Förutom att hon blivit en uppskattad vän har hon på olika sätt varit ett stöd för Karisma Utbildning. Särskilt stor tacksamhet känner jag när jag tänker på den gång då hon, med hjälp av sin dotter Jennie Benjaminsson (2:a i Sveriges mästerkock år 2011) kom till undsättning med förstklassig fika att ställa på bordet när vi bjudit in för en minnesstund på Karisma. Då befann vi oss alla i chock och stor sorg efter förlusten av vår vän och kollega Leena Axelsson. Tina, tillsammans med många andra, gjorde denna svåra upplevelse mindre ensam och sorglig. Att ha starka och engagerade medresenärer vid sin sida när det behövs gör livet så mycket lättare. 

Renée Willes
Förutom att Renée varit en stor inspirationskälla på många vis, kan få stoltsera med den kunskapsbank och det goda renommé hon har som utställningsdomare, kynolog, författare mm. Vid ett flertal tillfällen försökte jag locka Reneé att hålla föredrag på Karisma Utbildning för att dela med sig av sin enorma kunskap kring olika hundraser men till slut fick jag ge upp. Renée har helt enkelt haft för många strängar på sin lyra. Renée är för övrigt en av de få modiga och generösa kvinnor som ”vågade” stödja och synliggöra mig i början av min karriär (då, när många hade svårt för sådana nymodigheter som hundägarutbildning med fokus på familjehunden). För detta är jag henne evigt tacksam! 

Marie Hansson
Vi träffade i början av 80-talet då hon utbildade sig till hundpsykolog på Stora Sofielunds hundskola. Hon kom sedan att under flera år vara verksam som hundinstruktör, föreläsare, författare och drev även bokförlaget Jycke-tryck. Marie medverkade också till att agilitysporten introducerades i Sverige i mitten av 80-talet. Trots sina framgångar och sin popularitet bestämde sig Marie för att avsluta sina olika uppdrag inom hundbranschen. Jag, som sett Maries resa från elev till ”fullfjädrad” hundpsykolog, agilityinstruktör med mera, kan inte annat än respektera och beundra att hon gjort ett sådant nyval, samtidigt som jag också måste beklaga att hundvärlden har gått miste om en enastående kvinna med ambitioner och talang.

In memoriam

Leena Axelsson
En gång var Leena Karisma Utbildnings “absoluta pedagog”. Dessutom en uppskattad föredragshållare som ofta anlitades att hålla olika föreläsningar runt om i landet. Leena var verksam inom såväl humanpsykologi som inom företagets hundägarutbildning. Hon var utbildad vid Göteborgs universitet och innehade högskoleexamen i pedagogik och psykologi. Hon var verksam i drygt 25 år inom områden som bland annat stress, inlärning och kommunikation. För mig var och är Leena en av de starkaste och mest solidariska kvinnor jag mött. Hon var ett stort stöd, en nära vän och med en, till synes aldrig sinande energi, stod hon vid min sida och engagerade sig i Karismas verksamhet som vore det hennes egen. Leena avled hastigt hösten 2010 och lämnade oss i stor sorg och saknad.  Men hennes arbetsinsatser och stora engagemang kommer alltid att leva kvar i företaget.