Skip to content

Hundpsykolog/kynolog

Hundpsykolog/Specialiserad kynolog*

Kynolog med fördjupad kompetens i hundpsykologi

*Kynolog/hundvetare 
Kynologi = 
hundkännedom, läran om hundenolika hundraser, dressyr mm.

För dig som är intresserad av både hund- och humanpsykologi

Instruktör, praktikPå Karisma är vi av uppfattningen att hundägarutbildning i hög grad handlar om att arbeta med både hundar och människor. Därför erbjuder vi en utbildning som till lika stor del innehåller kunskaper om humanpsykologi (dvs. människans psykologi) som om hundens psykologi!

Detta kännetecknar en Karismautbildad kynolog

En specialiserad kynolog utbildad på Karisma har god kännedom inom följande områden: hunddjurs behov och beteenden, problemhantering, från profylax till rehabilitering, elementär inlärnings- och emotionspsykologi vad gäller både hund och människa samt har goda färdigheter i att omsätta teori i praktik. En specialiserad kynolog utbildad på Karisma har stor respekt för både hund och hundägare och är väl medveten om vikten av att se helheten och samspelet mellan hund och människa!

Vardagsträning för familjehundar och ”vanliga” hundägare

Utbildningen baseras på en erfarenhetsbank som du förmodligen inte hittar någon annanstans! Studieplan och kursinnehåll bygger bl. a på Mickie Gustafsons mångåriga, praktiska erfarenhet av hundproblem och hundägarutbildning (med 40 år i hundbranschen är Karisma Sveriges äldsta utbildningsföretag för hundägare). Undervisningen utgår bland annat från Karismas filosofi och ideologi, avpassad till familjehunden och den ”vanliga” hundägaren. (Mer om Karisma kan du läsa här).Genom personlig och professionell handledning får du ta del av en gedigen erfarenhetsbank som bygger på möten med tusentals hundar och hundägare.

Vi tillhandahåller utbildningen på såväl hel- som halvdistans.

Utbildningens längd och innehåll
Eftersom utbildningen till stor del är individuell och högst personlig förläggs och anpassas tider och datum i möjligaste mån till dina önskemål och sker i samråd med din handledare. Utbildningen beräknas ta ca 1,5 – 2 år  (Karismas instruktörsutbildning ingår) och kan med fördel delas upp så att du börjar med att läsa till instruktör.

Utbildningen består av olika delmoment:

Etologi
Kynologi
Pedagogik
Psykologi (Hund- och humanpsykologi)
Problemhantering
Praktisk tillämpning/projekthundar

Axplock ur innehållet:

Inlärning (hos både hund och människa)
Stress (hos både hund och människa)
Kommunikation (hos både hund och människa – och mellan hund/människa)
Olika ledarstilar (hos både hund och människa)
Hundproblem
Raskännedom (inkl. Karismas unika erfarenheter)
Hundens behov, flockliv, språk och signaler
Vardagsträning (valp, unghund, vuxen)
Shaping (inkl. klickerträning)
Problemhundsutredning (från profylax till rehabilitering)
Beteendeanalys, anamnes, fallbeskrivningar
Rädslor – hos hund och människa Aggression – hos hund och människor
Externa föreläsningar 
Sorg och kris – hos både hund och människa
Coaching
Etik och moral
Anknytning
Undersökande och analytiskt förfarande
Olika perspektiv på behandlingsarbete

Kurslitteratur
All litteratur är på svenska och kan lånas på bibliotek eller införskaffas i bokhandeln. En av Mickie Gustafsons böcker ingår i kurspriset. Utöver detta ingår även ett antal kompendier med artiklar som berör utbildningens ämnesområden. 

Diplom
Efter genomför utbildning erhåller du ett diplom som styrker att du genomfört din utbildning hos Karisma!

Paketpris: 49000:- (Utbildningen omfattar instruktör samt hundpsykolog).
Pris: 27800:- (För dig som redan är utbildad Karismainstruktör).
Pris exkl. moms.
Administrationsavgifter, examination/slutprov samt diplom ingår i priset.

Delbetalning kan ordnas.

Förfrågan och intresseanmälan görs via mail info@karisma-utbildning.se