Om Karisma

Sveriges ”mesta” hundägarutbildning

Karisma är förmodligen Sveriges äldsta utbildningsföretag för hundägare
Men när kan man säga att det började? Var det i början av 70-talet när Mickie Gustafson tränade hundar och deras ägare på en parkeringsplats utanför Liseberg i Göteborg? Eller när verksamheten registrerades hos skattemyndigheten 1978? Eller var det först 1982 när Mickie tog sin psykologexamen och samtidigt, tillsammans med en grupp entusiastiska hundägare, började rusta upp ett gammalt hus som hyrdes ut av Blå Stjärnans stiftelse? Oavsett när exakt man anser att verksamheten startade så kan man i alla fall säga att den pågått i ca 40 år.

På Karisma vet man vad man gör – och varför
Under dessa år har själva grundtanken och ideologin bevarats och förstärkts – att bidra till en positiv och harmonisk samvaro mellan hund och hundägare. Med åren har naturligtvis träningsmetoder och undervisningsformer förändrats, utvecklats och finjusterats. Och efter så många år måste man helt enkelt bli ganska skicklig på det man gör. Man vet vad man gör – och varför!

Mer historik hittar du under Tidningsurklipp

Den lilla kursgården med hjärtat på rätta stället
På Karisma är inte enbart hundarnas välmående viktigt, hundägaren är lika viktig. Det råder en ”familjär” stämning där varje hund och hundägare blir igenkänd – ingen försvinner i mängden!

Det ska vara roligt att ha hund – och att vara hundägare
Via tillit byggs en känslomässig grund för den relation som sedan ska utvecklas och fördjupas under många år. Med positiv inlärning och med ett minimum av krav får vi välfungerande och följsamma hundar. Inlärningen blir enkel och rolig!

Familjehunden i fokus
Karisma arbetar alltså inte med lydnadsdressyr i vanlig bemärkelse och Karisma har varit något av pionjärer när det gäller hundägarutbildning avpassad för familjehundar.
Verksamheten bygger därför på många års erfarenhet av just familjehundar. Träningsmodeller och  metoder  är anpassade till de behov och krav som ställs på en ”vanlig”, eller för all del också ovanlig, familjehund. Och mycket tid ägnas åt att skapa ett positivt samarbetsklimat mellan hund och hundägare.

Relation före prestation
I en tid då allt ska gå fort, vara effektivt och närmast perfekt drabbas även relationen till vår hund. Det är lätt att bli osäker eller övernitisk i sin strävan att allt ska bli så bra som möjligt.
På Karisma är ambitionen att försöka hitta det enkla och det roliga – utan för mycket krav och prestation!