Skip to content

Mickie Gustafson Leg. psykolog

Är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet och har specialiserat sig på relationer såväl människor emellan som mellan hund/människa. Hon har ägnat stor uppmärksamhet åt djurs betydelse för människors rekreation, hälsa och allmänna välbefinnande.

I 40 år har Mickie arbetat med utbildning inom områden som inlärning, stress och problemhantering Hon har huvudsakligen fokuserat på relationer, kommunikation, ledarskap, hundfobiträning, främst för barn samt sorg-och krishantering för djurägare i sorg. Hon har även under flera år varit engagerad som konsult och lärare i en fristående Montessoriskola med bland annat ämnet livskunskap på schemat.

Förutom olika utbildningsprojekt bedriver Mickie även konsultationer av terapeutisk art. Mickie är även författare och har skrivit ett flertal böcker och har i mer än 35 år skrivit regelbundet i kennelklubbens tidning Hundsport. Läs mer under tidningsurklippartiklarböcker.

Så kallat problematiska hundar har alltid ingått i verksamheten och arbetet med dessa hundar och deras ägare var så att säga grunden för utvecklandet av Karismas hundägarutbildning och det hon blivit mest ”känd” för. Om varför Mickie valde att utbilda sig till psykolog kan du läsa här.

Lotta Gemborg Utbildad instruktör

Lotta Gemborg

Är utbildad Karismainstruktör och har mer än 30 års erfarenhet av Karismas familjehundskoncept. Gick sin första kurs 1982 och har sedan dess prövat på olika träningsformer såsom agility, lydnad, spår, kantarellsök, personsök mm.

Har under många år arbetat som egen företagare men vill nu ägna mer tid åt det hon brinner mest för – hundar och hundägarutbildningar. Specialintresset är relationsträning med valpar och vardagsträning med familjehunden.

Lotta är även diplomerad hundmassör, utbildad på Axelssons animal massage school. Intresset för massage bygger bland annat på de kontaktstärkande effekter och det lugn som kan uppnås med massage.

Sara Viforr Specialiserad kynolog/hundpsykolog

 

Är utbildad karismainstruktör, hundpsykolog/specialiserad kynolog samt hunddagis/pensionatföreståndare. Mer om Karismas yrkesutbildningar kan du läsa här.

Sara är i huvudsak verksam i Stockholm där hon driver Passout hundträning med bland annat kurser i vardagsträning, problemhantering, privatträning mm. Hon ansvarar även till stor del för Karismas verksamhet/yrkesutbildningar i Stockholm.

Sara driver dessutom en av Sveriges största hundbloggar Passout- Livet med fyrfotade, skriver krönikor och arbetar som ambassadör åt flertal företag som Dogman, BiaBed, Arrak Outdoor m fl. 

Innan hon helt gick över till att arbeta med hund har hon också arbetat med hästar. Som en röd tråd genomsyras hennes arbete av ”Karismatänket” – respekt och omtanke och att låta relation gå före prestation!

Frida van den Bosch Examen i utbildningsvetenskap

Frida och Arista

Utbildad på Högskolan i Borås och innehar kandidatexamen i utbildningsvetenskap.

Fridas specialområden är utställningsträning, tävlingslydnad, freestyle och agility.

Hon har gått ett flertal kurser för erfarna ”handlers” och ställt ut sina egna hundar sedan drygt 15 år. Frida har tävlat i grenen ”Junior Handling”, (tävling i konsten att ställa ut hund för ungdomar upp till 18 år) 2 år som SM-finalist.

I lika många år har hon tävlat och tränat agility, även där utbildad av nordens främsta.

Under senare år har hon också ställt ut andras hundar samt tränat och tävlat i freestyle.

Frida är i så gott som ”uppfödd” på Karisma och har i princip fått ”Karismatänket med modersmjölken”.

Louise Loft Utbildad instruktör

Är utbildad Karismainstruktör och läser för närvarande Karismas utbildning till Hundpsykolog/specialiserad kynolog. Mer om Karismas yrkesutbildningar kan du läsa här.  

Louise har många års erfarenhet av Karismas kursverksamhet där hon även genomfört sin utbildning till hunddagisföreståndare (år 2014). Hennes huvudsakliga intresseområden är vardagsträning för valpar, unghundar och vuxna samt olika former av problemhantering. Utöver detta har hon även ett stort engagemang för hästar och det fina samspelet som kan uppstå mellan djur och människa. 
 

Förutom sina uppdrag på Karisma jobbar Louise på en daglig verksamhet som även är ett hunddagis. Verksamheten riktar sig till människor som omfattas av LSS. I botten är Louise undersköterska med påbyggnad av olika utbildningar inom omvårdnad, funktionshinder (såsom utbildning inom kommunikation som vänder sig till personer med autismspektrumtillstånd) samt äldrevård.

Casandra Fujima Psykologistuderande med inriktning forskning

Är psykologistuderande med inriktning forskning inom ämnen som kognitiv psykologi och socialpsykologi. På Karisma är det huvudsakliga arbetsområdet inom yrkesutbildningar samt olika former av rådgivning inom humanpsykologi.

Huvudintressen är anknytning, amning och föräldra-barnrelation. Utöver sina studier är hon även engagerad i olika amningsfrågor, förlossningsprofylax mm. och erbjuder vägledande samtal för nyblivna mödrar som behöver stöd i relationen till sitt barn.

Djurs betydelse, särskilt för barns utveckling och välmående, är ett annat stort intresseområde. När det gäller relationen mellan djur och människa har hon fokuserat på relationen häst/människa.

Casandra har även undervisat på en fristående Montessoriskola bland annat i ämnet livskunskap med fokus på konflikthantering och kommunikation.

På Karisma har hon genomgått olika utbildningar och fördjupningskurser såsom kommunikation, stress, ledarskap, förhållningssätt, attityder, värderingar, etik och moral.