Hjälp att hjälpa

Rådgivning för dig som vill hjälpa någon annan
telefontVia telefonsamtal  får du professionell handledning i hur du på bästa sätt kan stödja och hjälpa någon (ett barn, en vän, anhörig, arbetskamrat). Samtalen leder inte till att du blir ”expert” . Syftet är istället att du ska få råd och stöd för att i din tur kunna stötta och hjälpa någon (som inte är behov av terapi) men som kan behöva en stödjande medmänniska.

Läs mer under: Hundrädsla alt. Djurägare i sorg