Skip to content

Hjälp att hjälpa

Rådgivning för dig som vill hjälpa någon annan
telefontVia telefonsamtal  får du professionell handledning i hur du på bästa sätt kan stödja och hjälpa någon (ett barn, en vän, anhörig, arbetskamrat). Samtalen leder inte till att du blir ”expert”. Syftet är istället att du ska få råd och stöd för att i din tur kunna stötta och hjälpa någon (som inte är behov av terapi) men som kan behöva en stödjande medmänniska.

Läs mer under: Hundrädsla alt. Djurägare i sorg