Skip to content

Mentor/coachutbildning

Distansutbildning med inriktning motivation och relation.

Med denna utbildning i ryggen kan du göra mycket för många och den kan med fördel användas som komplement till många olika former av människovårdande yrken, du kan exempelvis fungera som mentor eller coach för vuxna, barn och ungdomar som behöver lättare stöttning och hjälp.

Syftet är att få övergripande kunskap om människans psykologi (likheter såväl som olikheter), ge en introduktion till ”lättare” psykiatriska diagnoser samt utveckla förmågan till aktivt lyssnande och inkännande. Kursen passar lika bra för dig som “bara” vill öka förståelsen för dig själv och utveckla din egen potential som för dig som vill hjälpa andra.Mentor

Låt hjärtat vara kompassen och kunskapen kartan
En erfarenhet, som vi på Karisma säkert delar med många andra, är att det finns oerhört många människor som vill väl, som vill göra nytta, som vill hjälpa andra och som ständigt finns till hands för den som behöver. Många har en naturlig fallenhet, de vet ”instinktivt” vad de ska säga eller göra i olika situationer. Ibland är de till och med så upptagna av att finnas till hands för andra att de glömmer bort sig själva (vilket faktiskt också kan vara skönt och viktigt ibland). Men trots all naturlig fallenhet och trots den allra bästa vilja i världen är det aldrig fel att ha lite kunskap i ryggen, kunskap om såväl sig själv som om andra. Kunskap ger säkerhet och trygghet, både för den som hjälper och den som blir hjälpt (även om det faktiskt ofta kan vara svårt att se vem det egentligen är som hjälper vem).

Relation före prestation!
Karismas mentor/coachutbildning avser att guida dig att finna både dina egna och andras inneboende resurser – utan att för den skull alltid fokusera på prestation. Att utvecklas kan ibland också vara att stanna till och inse att allt är bra, precis som det är, precis som vi är. Ibland kan det vara den allra bästa utsiktsposten och den bästa utgångspunkten varifrån vi sedan kan välja ”rätt kurs” i livet. Läs gärna mer här: Vi måste inte alltid bli bättre.

Kompetensutveckling
Utbildningen, i kombination med Karismas hundpsykolog/kynologutbildning, passar även dig som vill arbeta med konstellationen människa/djur.

Handledare och mentor: 
Utbildningen är individuell och du får personlig handledning. Utbildningsansvarig är leg. psykolog Mickie Gustafson

Utbildningen består av olika delmoment såsom                     

Introduktion i elementär psykologi                                      
Introduktion i psykiatri
Kommunikation
Vägledande samtal                                                           

Axplock ur innehållet: 
Utvecklingspsykologi
Personlighetspsykologi
Kognition
Relation/anknytning
Psykiatriska diagnoser (såsom ADHD/ADD, autismspektrum och ångestsyndrom)
Kommunikativa processer (såsom olika kommunikationsnivåer och icke -verbal kommunikation)
Socialt samspel
Vägledning/Coaching
Etik/bemötande
Motivation
Måldefinitioner

Kursupplägg                                                                                                               
Individuell handledning
Diskussioner
Hemarbeten
Litteraturstudier
Artiklar

Litteratur
Kurslitteratur kan lånas på bibliotek eller införskaffas i bokhandeln. Övrigt material tillhandahålls av Karisma utbildning.

Utbildningslängd
Utbildningen beräknas ta ca 1 år (kortare eller längre tid beroende på studietakt). 

Intyg
Efter avslutad utbildning erhåller du ett intyg som visar att du genomfört din utbildning på Karisma.

Kursstart
Se aktuella kurser.
Finner du inte kursen, kontakta oss för mer info.

Pris
17500:- för dig som genomfört Karismas instruktörsutbildning.
15500:-för dig som genomfört Karismas utbildning till hundpsykolog/kynolog.
21500:- för dig utan förkunskaper.
Administrationsavgifter och diplom ingår.
Priserna inkluderar moms.

Coach eller mentor, vad är skillnaden? Här kan du läsa mer.

Förfrågan eller intresseanmälan Intresseanmälan kan göras via info@karisma-utbildning.se