Kurser

Karisma Utbildning

Vi erbjuder olika former av utbildningar som har med som har med hund eller hundinnehav att göra. Vi tillhandahåller även utbildningar av mer personlighetsutvecklande karaktär som exempelvis stresshantering och kommunikation. 

Karisma startades och drivs av Mickie Gustafson – leg. psykolog, utbildad vid Göteborgs Universitet. Hon har specialiserat sig på relationer såväl människor emellan som mellan människa/hund.