Skip to content

Att välja hundkurs

För den som ska välja hundkurs idag finns ett brett utbud att välja på och detta är naturligtvis både på gott och ont. På gott därför att om det finns mycket att välja mellan finns ju också större chans att hitta något som passar var och en. På ont därför att det ju kräver både urskiljningsförmåga och faktiskt också viss kunskap för att kunna sovra och gallra så att man hittar det som verkligen passar en själv. Och hur ska man veta vem som är kunnig och vem som inte är det? För vem kan egentligen bedöma experternas kompetens, förutom experterna själva?

Låt oss först av allt inse och erkänna det faktum att vi ofta är i händerna på experter eller specialister; utan att egentligen veta om de verkligen är särskilt duktiga på det de gör. Men förhoppningsvis behöver vi i alla fall ingen expertkunskap för att veta när och om vi behöver anlita respektive yrkesgrupp. Vi anlitar troligtvis inte en urmakare när vi har tandvärk.
Vanligtvis vet vi också att exempelvis en läkare är läkare eller att skomakaren är skomakare?
Men hur vet vi det? För att han eller hon säger det? Eller finns det något annat som får oss att våga tro på att de faktiskt är vad de utger sig för att vara? Hur gör vi när vi anlitar olika specialister? Vi gör förmodligen på lite olika sätt. Men vi gör nog klokt i att inse att det inte längre fungerar att vara alltigenom godtrogen och blåögd. Det finns faktiskt människor som luras och som inte är det de utger sig för att vara och som inte kan det de utger sig för att kunna. Ju förr vi inser och accepterar detta, desto mindre risk att vi blir besvikna.
I korthet kan man väl säga att det för olika specialistgrupper, hantverkare och yrkesfolk finns olika slags garantier eller “bevis” för att de verkligen har den utbildning deras yrke kräver. Men hur skickliga eller kompetenta de är, ja det kan vi ju aldrig egentligen veta. Och hur noga vi är i valet av specialister är säkerligen också ganska individuellt. Man kan väl också tänka sig att ju mer kompetens vi tror att det krävs för en viss uppgift och/eller ju viktigare vi anser det är att uppgiften blir rätt utförd, desto noggrannare är vi förmodligen i valet specialist. Vi är kanske lite mer eftertänksamma om vi exempelvis ska anlita en kirurg än om vi ska få hjälp med att reparera ett urverk. Men hur många anlitar exempelvis en elektriker, byggfirma, läkare etc. via en radannons i dagspressen? Eller vad sägs om: “Blindtarmsoperationer eller diverse transplantationer genomförs av vår kunniga och kompetenta personal. Vi är välutbildade och har många års erfarenhet inom sjukvården. Vi har även dagis.
Ring Kent 0702- 222 333 444 eller Fia 0703- 444 333 222 “.
När vi ska bygga ett hus, ha någon som installerar elektricitet eller få hjälp med en ihållande magsmärta, då är det nog få som skulle våga anlita expertis enbart via en radannons. Mer säkerhet eller referenser än så vill vi nog ha.

Inga garantier

“Hundexperterna” då, vad har de för utbildning och kompetens? (Och hur viktigt tycker vi att det är?) Vilka “bevis” eller garantier har vi (eller vill vi ha) för att de verkligen är vad de utger sig för att vara?
Inga alls skulle jag vilja säga och det kan ju göra att det känns ganska förvirrande för den som verkligen vill försöka finna “rätt” hundkurs. För inte så långt tillbaks i tiden fanns inte ett sådant utbud av hundkurser. Då var det egentligen bara Svenska Brukshundsklubben, olika rasklubbar och en och annan “frilansare” som gällde. Klubbarna erbjöd hundkurser för en ganska ringa kostnad och alla instruktörer arbetade ideellt (och gör fortfarande). Naturligtvis hade dessa instruktörer olika erfarenheter och var olika skickliga i hanterande av både hundar och människor. Men ingen utgav sig (gör fortfarande inte vad jag vet) för att kunna eller vara något annat än det de är. Det behövde de ju inte heller eftersom de inte arbetade för att “få ihop snabba och enkla pengar”, de konkurrerade inte om presumtiva kunder.

Men idag finns alltså ett myller av “välutbildade, kunniga och kompetenta hundexperter” med  “långvarig erfarenhet”. Vad betyder det egentligen? Hur ska man som nybliven, kanske till och med ganska oerfaren hundägare veta vad eller vem man ska välja? Det finns naturligtvis inga enkla svar, snarare en massa frågor. Jag vore dessutom den sista att försöka ge några uttömmande svar, jag är ju själv en av dessa “välutbildade med långvarig erfarenhet” (som i det här fallet kanske bara betyder gammal). Det jag däremot ska försöka mig på är att ge en slags kort att- tänka-på-lista eller frågor- att- ställa- sig-lista som kanske kan vara användbar när man vill anlita någon utanför ett etablerat yrkesskrå. Mina förslag är på intet sätt är uttömmande men kan i bästa fall kan skingra den första förvirringen som kan uppstå i sökandet efter en lämplig hundkurs. I värsta fall ökar jag kanske bara förvirringen, vi psykologer är ju kända för det och om så är fallet har jag mottagning mot en ringa kostnad… och jag är mycket kunnig, välutbildad, kompentent…

Före du lämnar in en intresseanmälan

Försök ställa så många frågor som möjligt om sådant du tycker är viktigt. Och tänk sedan efter;
Fick du svar på det du frågade? Var inte bekymrad över att framstå som “besvärlig”. Den kursledare som kan sin sak och som vet vad han eller hon gör, upplever det som positivt när någon är tillräckligt engagerad och intresserad för att ställa frågor. Dessutom ger ju frågor en chans att verkligen berätta om vilka kunskaper respektive kursledare besitter.

Vem är du och vad vill du

De viktigaste frågorna måste du kanske ställa till dig själv i första hand. Det är ju trots allt du som vet vad du vill ha (förhoppningsvis) och det är förmodligen du (och din hund) som ska gå kursen.

• Vad vill du få ut av en hundkurs? Tävlingslydnad, agility, sök, spår, jakt, vardagsträning, problemträning etc. Olika sort träning kräver olika saker, av dig, av hunden och av kursledaren.
• Vad har du för hund? Vad behöver just din hund lära sig? Vilken sorts träning passar bäst? (för er båda).
• Vilka ambitioner har du? Är du noga med hur du använder din tid, vill du se tydliga och mätbara resultat eller kan det vara helt i sin ordning att det ibland är mer roligt än “nyttigt”? Eller vill du rent av ha både och?
• Vad är viktigast för dig, närhet, kostnad, kursinnehåll, kursledaren och dennes personlighet, erfarenhet, utbildning etc.?
• Är du en kritisk person (inte detsamma som negativ) som vill veta vad du får för pengarna? Vill du ha några som helst vetenskapliga belägg för det som sägs eller görs, vill du veta att kursledaren har någon form av examina etc. Försök då att ta reda på så mycket som möjligt – innan du anmäler dig till kursen.

När du väl har börjat kursen

• Skulle du vara missnöjd eller bara känna att du kanske vill något annat – tala med din kursledare, han eller hon kanske kan erbjuda dig något som passar bättre. Eller sök något annat! Idag finns så pass mycket att välja på att det inte finns någon anledning att stanna kvar om du inte känner att du får “valuta för pengarna”.
• Pröva nytt! Även om du är nöjd, pröva gärna något annat ändå. Vart du än vänder dig kommer du med största sannolikhet att få ut något. Kanske väljer du att stanna kvar på det nya stället eller också återvänder du till något eller någon du varit hos tidigare. Oavsett vilket, så kommer du att skaffa dig mer erfarenheter på vägen och förhoppningsvis också kunskaper som du har nytta av i samvaron med din hund.
• Slutligen, det ska “kännas bra” att gå på kurs! Vi begår alla våra misstag, även med våra hundar. Men det betyder inte att vi är “dåliga” människor. Har vi gjort fel, då får vi väl ändra på det och göra så gott vi kan. Att lära och upptäcka nytt ingår förhoppningsvis i kursen, det är ju därför vi går den. Och att gå kurs med sin hund kan vara roligt!

Med detta önskar jag dig lycka till!
Mickie Gustafson