Skip to content

Djurägare i sorg

Att hjälpa djurägare i sorg

Det behövs så lite men betyder så mycket!
Via telefon (ett eller flera samtal)* får du handledning i hur du på bästa sätt kan stödja och hjälpa någon -ett barn, en vän, anhörig, arbetskamrat, patient mm. som befinner sig i kris eller sorg.

Personal inom vården
Den som arbetar inom vården möter ofta människor som befinner sig i kris och kan ibland känna behov av professionell handledning för att känna sig säkrare i sin stödjande roll. För den som förlorat och sörjer sitt sällskapsdjur kan det göra stor skillnad att möta någon som förstår och inte negligerar sorgen.

På veterinärkliniken
Personal inom exempelvis djursjukvården, stöter ofta på människor som står inför det oundvikliga beslutet att låta avliva sitt djur. Djurägaren befinner sig då vanligtvis i både chock och ett begynnande sorgearbete. ”Rätt” sorts bemötande kan inte bara lindra i stunden, det kan också påverka sorgeprocessen under påverka och underlätta sorgeprocessen under lång tid framöver.

*Samtalen leder inte till terapeutisk kompetens i sorg- eller krishantering. Syftet är att du ska få råd och stöd för att i din tur kunna stötta och hjälpa någon som inte är i behov av professionell hjälp men som kan behöva en lyssnande och kännande medmänniska.

Läs gärna artikeln Att förlora en hund och Att finna ljuset i sorgen.

Pris per samtal (50 min.): 800:- inkl. moms.
Efter första samtalet tar du ställning till om du vill ha fler samtal.

Boka tid genom att maila: info@karisma-utbildning.se