Recensioner av Att förlora en hund

Aftonbladet 2004 Blekinge Läns Tidning 2004 Ergo 2001
Aftonbladet 2004 Blekinge Läns Tidning 2004 Ergo 2001