Skip to content

Fortsättningskurs för familjehundar

Kunskap och säkerhet (Kurs 2)

Övning ger färdighet
Att skapa ett gott samarbetsklimat är en fråga om träning och färdighet. Så samtidigt som vi lär hunden hur vi vill att den ska agera så lär vi också oss själva hur vår hund fungerar.

Turbulent unghundsperiod
Många hundar på fortsättningskursen har just klivit in i puberteten och det är en tid av turbulens. Men nu ger vi hunden den ”kunskapsbank” den behöver för att veta hur den ska bete sig och vad vi förväntar oss. Med ökad kunskap ökar hundens trygghet – och vår.

För närmast förestående kursstart, se aktuella kurser.

Finner du inte kursen där kan det antingen bero på att den ännu inte är schemalagd eller att den redan är fullbelagd.