Skip to content

Karismas logo

Karismas logo – psykologisymbolen Ψ 

Psi är en bokstav i det grekiska alfabetet som förknippas med ordet ”Psyke” (själ, liv). Psi har även används för att beteckna fjärilar och utvecklades över tid och kom att betyda bris, andetag, energi, ljus, förändring, hopp och slutligen själ och sinne. Därmed började symbolen förknippas med termen psyke. Slutligen tillkom ”logia” (ψυχή och λογία). Från att ha varit ”själens vetenskap” blev det ”sinnets vetenskap” och symbolen ”Ψ” användes som en förkortning. Fortfarande används symbolen i olika psykologiska sammanhang och betecknar en individs själ, sinne eller medvetande och även upplevelser och beteenden.

I grekisk mytologi representerar ordet ”psyche” inte enbart fjäril, själ och sinne, utan är även namnet på en vacker gudinna med fjärilsvingar.
Denna modiga, vackra kvinna med fjärilsvingar representerar även psykologisymbolen “Ψ”.

Karisma utbildning drivs av kvinnor

Och eftersom Karisma utbildning startades av en kvinna, drivs av kvinnor och i huvudsak har haft och har kvinnor som en av sina största målgrupper känns detta som ytterligare ett ”tecken” på att det är en symbol som på mer än ett vis kan representera Karisma Utbildning!

Myten om Psyche och Eros

Enligt berättelsen var en Psyche så attraktiv och full av glädje att Afrodite själv blev avundsjuk och såg henne som sin rival. Hon sände sin son Eros (Cupido) för att skjuta henne med sina pilar. Hon ville att unga Psyche skulle falla för den mest fasansfulla, fula och hjärtlösa mannen i hela Anatolien.
   Men som vanligt i många av dessa berättelser gick inget enligt planerna. Istället var det hennes son som föll för Psyche. Oförmögen att stoppa sig själv gick den unge guden till Psyhe varje natt för att vinna henne. Och så småningom föll Psyche för främlingen som besökte henne på nätterna, trots att hon inte kunde se hans ansikte.
   Men när Psyche berättade för sina systrar sa de att hon inte kunde fortsätta förhållandet om hon inte fick se sin mystiske älskares ansikte. Så när Eros sov i hennes säng förde hon en lampa över hans ansikte. Han vaknade och lämnade henne i vredesmod.

Psyches 4 prövningar

PsycheÅngerfull och nedslagen sökte Psyche hjälp hos Afrodite som i sin tur såg detta som en chans att bli av med Psyche, vars skönhet kunde mäta sig med hennes egen.
   Hon gav henne fyra uppgifter att genomföra om hon ville ha Eros kärlek och förlåtelse. Dessa prövningar innebar att resa till underjorden och möta Kerberos (den trehövdade hunden som vaktade dödsriket), resa med Charon (underjordens odödlige färjkarl som förde de dödas själar över floden Acheron eller Styx till dödsriket Hades) och senare möta Hades (dödens gud och härskaren över underjorden), för att slutligen nå fram till Persefone och be henne om lite av hennes skönhet, som hon förvarade i en ask.
   Mot allas förväntningar visade det sig att Psyche att hon inte bara var vacker, utan även kvicktänkt, smart, modig och full av beslutsamhet. Men när hon äntligen klarat sig genom alla prövningar, tog fåfänga och nyfikenhet överhanden och hon bestämde sig för att öppna Persefones ask och ta lite av skönheten själv.
   Hon föll då offer för den stygiska (underjordisk) drömmen men räddades av Eros, som nu förlåtit henne och kommit till hennes undsättning. Berättelsen fick ett lyckligt slut. Afrodite slutade vara avundsjuk på sin sons älskade och Zeus beslutade sig för att göra Psyche odödlig.