Skip to content

Psykologi till vardags

Individuell och personlig “kurs i vardaglig psykologi” på distans Hjälp till självhjälp        

Personlighetsutvecklande och terapeutisk handledning
Den här kursen/handledningen är för dig som vill hitta dina egna resurser, dina starka sidor, lära dig må bra där du är men också för dig som vill lära känna dig själv bättre, utvecklas, öka din självkänsla, få verktygen att komma över psykiska faktorer som hindrar dig nå dina mål. Kursen är individanpassad och baseras på dina behov, förmågor, var du befinner dig i livet och vad du vill åstadkomma. Kursen kan ses som en terapeutisk handledning för dig som är intresserad av självhjälp, vi lyssnar på dig och dina behov!

Kursens längd och innehåll:
Eftersom utbildningen är individuell och anpassad till just dig är det också du som avgör dess längd och omfattning och i viss mån även på var fokus kommer att ligga. Utbildningen består av två delmoment del 1. Kartläggning och utredning och del 2. Handlingsplan, utveckling samt fördjupad förståelse. Beräknad tid för varje delmoment är 2 månader. Du bör räkna med att kunna avsätta ca 2-4 timmar per vecka.

Ur innehållet:

  • Vem är du?
  • Hur/vem vill du vara?
  • Hur ser ditt liv ut idag?
  • Hur skulle du vilja att det ska vara?
  • Specifika och personliga önskemål.
  • Vägen till målen
  • Individuella verktyg och strategier

Upplägg:
Kursen sker på distans via mail och det finns även möjlighet för den som önskar att få individuell handledning via telefon

Handledare och mentor:
Du får en personlig mentor och vägleds av legitimerad psykolog samt psykologistuderande under handledning.

Pris:
3500:-/månad under 2-4 månader. Vill du endast ha första delmomentet (kartläggning och utredning) går det bra. För företag tillkommer moms med 25%.

Förfrågan och intresseanmälan görs via info@karisma-utbildning.se