Skip to content

Naturligt ledarskap med Mickie

En hund som vet att vi är dess ledare är också mottaglig för våra budskap – även då den är upptagen med annat. För att vara hundens väg-ledare måste vi kunna kommunicera med den. Vi måste förstå vad den ”säger”, vilka signaler den sänder och vilka behov den har.
Här får du svar på frågor som:

  •  Varför måste man inte alltid vara konsekvent?
  •  Hur vet man om en hund är arg eller bara ”höjer sin röst”?
  •  Varför är det viktigt att låta hundar ”prata färdigt”?
  •  Vad menas med dominans och är det bra eller dåligt?
  •  Hur kan gränsdragning urholka ledarskapet? 

Naturligt ledarskap med Mickie innehåller ett test som visar vad som är bra eller brister i ens eget ledarskap. Därefter följer många praktiska övningar, för den vuxna hunden och några för valpen. Låt hunden bli din medhjälpare för att förstärka er relation. Belöningen är en välfungerande hund.
Kunskap, tolerans och ömsesidig respekt är centrala begrepp i det Mickie Gustafson kallar naturligt ledarskap.

Boken finns att låna på bibliotek.