Skip to content

Kompetensutveckling distans

Vidareutbildning för Karismainstruktörer

Hundpsykolog/specialiserad kynolog
För dig som genomfört din instruktörsutbildning på Karisma och känner dig mogen att ta din utbildning ett steg längre är det kanske dags att fördjupa kunskaperna och satsa på en vidareutbildning till Hundpsykolog/specialiserad kynolog. böcker

Mentor/coach
För dig som är utbildad hundinstruktör eller hundpsykolog/spec. kynolog och som vill fördjupa dina kunskaper för att arbeta med kombinationen djur/människa (vuxna, barn/ungdomar) är kanske utbildningen mentor/coach med inriktning relation och motivation det perfekta valet.

Fördjupningskurs i psykologi och pedagogik
De flesta som arbetar med utbildning känner någon gång ett behov av att fördjupa sina kunskaper. Ämneskompetens är naturligtvis viktigt men tillhör du dem som dessutom vill veta ännu mer om den du utbildar dvs. människan – då kanske Karismas fördjupningskurs i psykologi och pedagogik är något för dig!