Skip to content

Samspel och kontroll

Fördjupat samspel med hunden (Kurs 3)

Med en grundmurad relation som bygger på ömsesidigt förtroende går vi nu ännu ett steg för att fördjupa vår kontakt med hunden.
Nu flyttar vi fokus en aning från hur vi vill att hundarna ska bete sig och koncenterar oss istället lite mer på oss själva, vår egen pondus och trovärdighet.

I teorin tittar vi lite närmre på hur vi kan upprätthålla en tillitsfull relation samtidigt som vi gör anspråk på att vara hundens trygga vägvisare. I praktiken försöker vi som vanligt att använda oss av naturens egna riktlinjer. Vi tränar på hur vi kan ställa krav och sätta gränser på ett sätt hundarna förstår och upplever som schyst.

Med målsättningen allt friare hundar försöker vi (beroende på individ och förutsättningar förstås) öka hundens frihet och avstånd från oss bl. a genom att använda en lång lina. För nu vill vi att hundarna ska lära sig att vara lika duktiga fast de befinner sig lite längre bort.  

Förkunskaper: Kurs 1 och 2 

För närmast förestående kursstart, se aktuella kurser. Finner du inte kursen där kan det antingen bero på att den ännu inte är schemalagd eller att den redan är fullbelagd.