Skip to content

Hundproblem

Hundproblem – stora eller små, problem ändå

Problemhantering, privatträning, telefonkonsultation.
Upplever du att du har olika (stora eller små) problem är du välkommen att kontakta oss för ett första inledande samtal eller för privatträning. Läs mer under handledning/rådgivning telefonkonsultation  eller privatträning.

Helheten är viktig Att fokusera på problem och att symptombehandla genom olika former av träningsmetoder leder sällan till hållbara resultat. När det gäller rehabilitering av hundproblem är helhetssynen viktigare än någonsin och Karismas grundsyn baseras på Mickie Gustafsons mångåriga erfarenhet och rehabilitering av problembeteende hos hundar.  För att få ett effektivt och långvarigt resultat krävs bland annat förståelse för hur och varför beteendet uppstått, vad det är som gör att det upprätthålls, hur bästa om- och inlärning kan ske utifrån dagsläget etc.

Tillit och förtroende Hundproblem kan vara ganska olika till sin natur och åtgärderna kan därför variera avsevärt mellan olika individer. Men på Karisma har tillit och förtroende alltid en central roll.

Tidsplan Hur lång tid som behövs varierar i hög grad beroende på individ och problem, All inlärning tar tid – att först lära bort ett beteende och sedan lära in nytt tar ännu längre tid! När det gäller en hund som hunnit utveckla och befäst ett problematiskt beteende finns igen anledning att tro att det skulle ta kortare tid än för en icke- problematisk hund! En realistisk kalkyl är att ju mer svårartat och befäst ett beteende är, desto längre tid tar det att förändra. Och omvänt, ju snabbare åtgärder sätts in, desto mer lättränad är hunden vanligtvis och desto kortare tid tar förändringsarbetet.

Mer om detta kan du läsa under Artiklar –> Att arbeta med problemhundar Sjukdom påverkar & Vad är en problemhund?