Skip to content

Mickie Gustafson

Mickie Gustafson, legitimerad psykolog
Mickie Gustafson med hunden Shinto. (Japanese chin)

Legitimerad psykolog och “hundpsykolog”

Mickie Gustafson är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet och har specialiserat sig på relationer såväl människor emellan som mellan hund/människa. Hon har ägnat stor uppmärksamhet åt djurs betydelse för människors rekreation, hälsa och allmänna välbefinnande.

I 40 år har Mickie arbetat med utbildning inom områden som inlärning, stress och problemhantering Hon har huvudsakligen fokuserat på relationer, kommunikation, ledarskap, hundfobiträning, främst för barn samt sorg- och krishantering för djurägare i sorg. Hon har även under flera år varit engagerad som konsult och lärare i en fristående Montessoriskola med bland annat ämnet livskunskap på schemat.

Författare

Förutom olika utbildningsprojekt bedriver Mickie även konsultationer av terapeutisk art. Mickie är också författare och har skrivit ett flertal böcker och har i mer än 35 år skrivit regelbundet i kennelklubbens tidning Hundsport. Läs mer under tidningsurklippartiklarböcker.

Så kallade problemhundar har alltid ingått i verksamheten och arbetet med dessa hundar och deras ägare var så att säga grunden för utvecklandet av Karismas hundägarutbildning och det hon blivit mest ”känd” för.

Hundpsykolog eller humanpsykolog

Det finns ingen högskole – eller universitetsutbildning som leder till titeln hundpsykolog och till skillnad från psykolog så är hundpsykolog ingen skyddad titel. Det innebär att vem som helst kan kalla sig det. Det finns heller inte någon statlig tillsyn eller kvalitetssäkring av de olika privata utbildningsalternativ som erbjuds.

“Måste” man utbilda sig till psykolog om man vill arbeta med hundägarutbildning?

En psykologutbildning på universitetet leder, efter 5 års (godkända) studier på heltid, till en psykologexamen. För att erhålla legitimation krävs därtill 1 års praktisk tjänstgöring. Varför välja en så lång utbildning om man ”bara” ska jobba med hundägare och deras hundar

Så här säger Mickie:

Jag gjorde medvetet valet att utbilda mig till psykolog för att arbeta med hundägare och deras hundar! Dels på grund av ovanstående, titeln psykolog är skyddad. Den som anlitar en psykolog har därmed en garanti för att en psykolog verkligen är det han eller hon utger sig att vara.

Psykologiutbildning handlar även om många djurs beteende

Mycket av den forskning som bedrivits i syfte att förstå människan och många av de slutsatser som dragits om mänskligt beteende har dessutom ursprungligen gjorts utifrån studier av djur. Så vill man förstå djur finns en mängd forskning att tillgå inom bland annat humanpsykologin. Psykologi omfattar ju så mycket mer än beteende eller vårt innersta, vårt känsloliv. Det handlar även om sådant som inlärning, kommunikation, stress, normalt, avvikande, miljö, utveckling, behov mm. hos många olika arter.  Därför kändes det naturligt och ganska självklart att välja psykologutbildningen.

Universitetsutbildning med fokus på hund Bokomslag Att förlora en hund

Men att utbilda sig till psykolog innebär inte självklart att man får kompetens eller kunskap om hundar. Därför valde jag målmedvetet, att under hela utbildningen låta alla arbetsuppgifter, uppsatser, forskningsrapporter, studier, fördjupningar etc. handla om sådant som hade med hundar eller relationen hund – människa att göra.  På så vis tycker jag att jag fått den tvärvetenskapliga grund som kan behövas när man jobbar inom så olika områden som jag gör. (Mitt examensarbete blev så småningom till boken Att förlora en hund).

Mickie Gustafson

För dig som vill veta mer, se tidningsurklipp, artiklar, böcker.