Skip to content

Praktisk etologi

Hundetologi – Att ”läsa hund”

Spännande möteDu och din hund har nu gått kurs 1-3 (eller 4) och vi närmar oss ”de höga höjderna”, vilket innebär att vi verkligen kan njuta frukten av vårt tidigare arbete. Här koncentrerar vi oss nästan uteslutande på vad hundarna säger till varandra och varför. Medan hundarna pratar och umgås med varandra försöker vi lyssna och förstå vad de säger – och varför.
Detta är verkligen hundarnas kurs. De pratar och umgås medan vi försöker lyssna och förstå.

Kursens mål och syfte:

  1. Att du som hundägare ska få möjlighet att studera hundars kroppsspråk och beteende under lugna förhållanden.
  2. Att hundarna ska få möjlighet att kommunicera fritt utan att bli avbrutna av oss i onödan (även om de inte alltid säger det vi vill höra).
  3. Att du som hundägare ska få chansen (om det behövs) att vägleda din hund hur du vill att den ska bete sig.

”Läsa-hund” kurs begränsat deltagarantal ger obegränsade möjligheter till harmoniskt umgänge!

Anledningarna till att vi på Karisma Utbildning valt att ha begränsat deltagarantal på vår kurs Praktisk etologi är många. Här är några:

  • Vi vill kunna erbjuda en möjlighet till lugna och avstressande möten mellan hundar som vi vet är harmoniska och välfungerande.
  • Syftet med kursen är inte att hundarna i första hand ska leka! (Lek kan under vissa omständigheter urarta och leda till aggression, beroende på hund och situation förstås men vi tar inga chanser å andras vägnar!)
  • Antalet hundar får inte bli så stort att överskådligheten äventyras. Risken finns då att kursen inte blir den trevliga upplevelsen som var avsett. Vi vill exempelvis inte att någon hund ska bli skrämd eller känna sig ”trängd”, vilket en del mindre eller känsliga hundar kan göra om det blir för många.
  • Vi vill att våra hundägare ska känna sig trygga med att det finns en ansvarig och kunnig person som kan ge vägledning om och när det behövs.  Obegränsat antal leder till begränsade möjligheter till översikt för den som ansvarar för kursen.
  • Kort sagt, för oss på Karisma Utbildning är etologikursen i första hand till för att erbjuda möjlighet till harmoniska möten för både hund och hundägare. En stunds avkoppling under trygga och ordnade former.

Förkunskaper: Kurs 1-3  (el. kurs 1, 2 och 4). 

För närmast förestående kursstart, se aktuella kurser. Finner du inte kursen där kan det antingen bero på att den ännu inte är schemalagd eller att den redan är fullbelagd.