Skip to content

Bok Att förlora en hund

Att sörja ett älskat sällskapsdjur

Att förlora en hund är inte bara en bok om sorg och smärta, utan kanske främst om medmänsklig värme, omtanke och kärlek. Författare är legitimerad psykolog Mickie Gustafson.

Detta är boken för djurägare, veterinärer, djurvårdare, vänner, läkare, psykologer, föräldrar, ja alla som vill vara till hjälp och nytta för andra när de som bäst behöver det. Eller för den som bara vill förstå – sig själv eller andra.

Den här boken beskriver till stor del hundägares tankar, känslor och upplevelser i samband med förlusten av en älskad vän men är lika aktuell för människor som förlorat sin häst, katt eller annat närstående djur. Varsamt och professionellt får du vägledning genom sorgens olika skiftningar. En bok som genomsyras av värme och som uppmanar oss att värna om minnena, inte sorgen och som också betonar att den som vågar älska har allt att vinna.

”Ta sorgen för vad den är, en smärtsam ingrediens i livet för de människor som har modet att älska.” 

Boken kan beställas på Adlibris och Bokus eller lånas på bibliotek. Fråga också på din veterinärpraktik! Kanske har de boken till försäljning. Här kan du läsa Veterinärmagazinets recension.

Axplock innehållet:

Att förlora någon man älskar  
Djurägarens sorg
Sorgens förlopp

Faktorer som påverkar sorgen 
Sorg upplevs och hanteras olika
Förberedande sorg

Låta leva eller låta dö
Avlivningens svåra dilemma
Skynda långsamt

Veterinärens roll och betydelse
Veterinärens förhållningssätt
Efteråt

Att hantera sin sorg 
Acceptera sorgen
Förlängd sorg

Att hjälpa andra  
Att våga lägga sig i
Aktivt lyssnande

Barns sorg – en lärdom för livet
Barns reaktioner
Hur kan vi stödja barn i sorg

Sorg och saknad som inte beror på dödsfall 
Frivillig separation
Ofrivillig separation

Nytt djur eller inte
Förvirring och obeslutsamhet
Nytt djur till barnen