Skip to content

Personuppgiftspolicy

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi månar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på ett korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen.

Vad är personuppgifter?
Med personuppgifter menas all data som kan användas för att identifiera en person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och elektroniska identifierare som t ex IP-adresser om de kopplas till fysiska personer.

Vem är ansvarig för personuppgifterna som samlas in?
Karisma Utbildning, med adress Bergfotsgatan 7, 421 35 Mölndal är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter som behandlas och när?
Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för ändamålet och vilka uppgifter som samlas in beror på vilka tjänster du använder. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, användarhistorik.

Vid besök på webbplatsen
Karisma Utbildning kan spara information om dina preferenser och hur du använder vår webbplats, hur du hittat till vår webbplats. Dessa uppgifter används också för att analysera statistik och användarbeteenden, samt för att optimera kvaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Inga uppgifter kan kopplas till dig som person.

Vid e-postmarknadsföring och enkäter
När du själv har angett uppgifter vid kontakt med Karisma Utbildning, såsom att anmäla dig till en kurs eller till våra nyhetsbrev sparas din e-postadress. Vi sparar och behandlar också informationen vi hämtar ut kring ditt användande av våra utskick, t ex öppnande av nyhetsbreven, vilka länkar som klickas på och den informationen som du visar intresse för. Din e-postadress sparas så länge du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Lagring och överföring av dina personuppgifter
Karisma Utbildning lagrar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vi använder underleverantörer på t.ex. it- och systemdrift och personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer hanterar dina personuppgifter för Karisma Utbildnings räkning och i egenskap av personuppgiftsbiträde enligt lag. Vi överför inte personuppgifter till land utanför EU/EES. Karisma Utbildning sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs här i policyn. Om du avregistrerar dig från Nyhetsbrevet så tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierad information som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Ändring, radering och granskning av dina personuppgifter
Karisma Utbildning kommer att på din begäran eller när vi själva upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du kan när som helst be om att dina personuppgifter raderas från vårt register, genom att kontakta Karisma Utbildning via info@karisma-utbildning.se

Cookies
Vår webbplats använder ”cookies” för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internetupplevelse och ”session-cookies” för att hantera ditt besök, vilka sidor du ska komma till när du klickar på en länk etcetera.

En cookie är en textfil som sparas ned på din dator (efter ditt godkännande) och ger dig tillgång till flera olika funktioner på webbplatsen. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker sidan igen.

Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om du föredrar det.

Väljer du att acceptera cookie-filer kan du även välja att automatiskt logga in på vår webbplats. Om du stänger av funktionen är det möjligt att du inte kan utnyttja funktioner på webbplatsen. Observera att vissa brandväggar stänger av hanteringen av cookies, och måste då konfigureras för att webbplatsen ska fungera som önskas.