Skip to content

Hundpsykolog

Hundpsykolog, Specialiserad kynolog*med fördjupad kompetens i hundpsykologi

*Kynolog/hundvetare 
Kynologi
hundkännedom, läran om hundenolika hundraser, dressyr mm.

Vi tillhandahåller utbildningen på såväl hel- som halvdistans, med eller utan fysiska träffar.

På halvdistans ingår praktik/fysisk närvaro. Träffarna sker i Bålsta (Stockholm) eller Mölndal (Göteborg). På heldistansstudier krävs ingen fysisk närvaro men för den som önskar erbjuds möjligheten.

För dig som är intresserad av både hund- och humanpsykologi

HundpsykologutbildningPå Karisma är vi av uppfattningen att hundägarutbildning i hög grad handlar om att arbeta med både hundar och människor. Därför erbjuder vi en utbildning som till lika stor del innehåller kunskaper om humanpsykologi (dvs. människans psykologi) som om hundens psykologi!

Detta kännetecknar en Karismautbildad kynolog

En specialiserad kynolog utbildad på Karisma har god kännedom inom följande områden: hunddjurs behov och beteenden, problemhantering, från profylax till rehabilitering, elementär inlärnings- och emotionspsykologi vad gäller både hund och människa samt har goda färdigheter i att omsätta teori i praktik. En specialiserad kynolog utbildad på Karisma har stor respekt för både hundägare och är välmedveten om vikten av att se helheten och samspelet mellan hund och människa!

Vardagsträning för familjehundar och ”vanliga” hundägare

Utbildningen baseras på en erfarenhetsbank som du förmodligen inte hittar någon annanstans! Studieplan och kursinnehåll bygger bl. a på Mickie Gustafsons mångåriga, praktiska erfarenhet av hundproblem och hundägarutbildning (med 40 år i hundbranschen är Karisma Sveriges äldsta utbildningsföretag för hundägare). Undervisningen utgår bland annat från Karismas filosofi och ideologi, avpassad till familjehunden och den ”vanliga” hundägaren. (Mer om Karisma kan du läsa här).Genom personlig och professionell handledning får du ta del av en gedigen erfarenhetsbank som bygger på möten med tusentals hundar och hundägare.

Individuell handledning med “egen” mentor 

Utbildningen är individuell och personligt utformad och du har personlig handledning genom hela utbildningen.

Utbildningen består av olika delmoment:

Etologi
Kynologi
Pedagogik
Psykologi (Hund- och humanpsykologi)
Problemhantering
Praktisk tillämpning/projekthundar

Axplock ur innehållet:

Inlärning (hos både hund och människa)
Stress (hos både hund och människa)
Kommunikation (hos både hund och människa – och mellan hund/människa)
Olika ledarstilar (hos både hund och människa)
Hundproblem
Raskännedom (inkl. Karismas unika erfarenheter)
Hundens behov, flockliv, språk och signaler
Vardagsträning (valp, unghund, vuxen)
Shaping (inkl. klickerträning)
Problemhundsutredning (från profylax till rehabilitering)
Beteendeanalys, anamnes, fallbeskrivningar
Rädslor – hos hund och människa Aggression – hos hund och människor
Externa föreläsningar 
Sorg och kris – hos både hund och människa
Coaching
Etik och moral
Anknytning
Undersökande och analytiskt förfarande
Olika perspektiv på behandlingsarbete

Kursupplägg
Observationer
Individuell handledning
Diskussioner
Hemarbeten
Litteraturstudier
Du studerar direkt via vår digitala lärplattform. Har du valt praktik bokas den in (vardagskvällar alternativt helger) i samråd med din lärare.

Hel- eller halvdistans, du väljer
På halvdistans ingår praktik/fysisk närvaro. På heldistansstudier krävs ingen fysisk närvaro men för den som önskar erbjuds möjligheten.

Praktik
Praktiken förläggs vanligen i mitten eller slutet av utbildningen, när en del av studierna är genomförda och anpassas i möjligaste mån efter deltagarnas önskemål. Den kan förläggas på hel- eller halvdagar (helg) alternativt kortare dagar (helg eller kvällar) och då vid fler tillfällen. För den som önskar finns möjlighet till extra praktik såväl under pågående utbildning som efter examen.

Kurslitteratur
En av Mickie Gustafsons böcker ingår i kurspriset. Utöver detta ingår även ett antal kompendier med artiklar som berör utbildningens ämnesområden. All litteratur är på svenska och kan lånas på bibliotek eller införskaffas i bokhandeln. 

Utbildningslängd
Eftersom utbildningen till stor del är individuell och högst personlig förläggs och anpassas tider och datum i möjligaste mån till dina önskemål och sker i samråd med din mentor. Utbildningen beräknas ta ca 1,5 – 2 år och kan med fördel delas upp i två block där du börjar med att läsa till karismainstruktör.

Diplom
Efter genomför utbildning erhåller du ett diplom som styrker att du genomfört din utbildning hos Karisma!

Mölndalsposten/Framtidens hundpsykologer utbildas i Lackarebäck

Paketpris: 49000:- (Utbildningen omfattar instruktör samt hundpsykolog).
Pris: 27800:- (För dig som redan är utbildad Karismainstruktör).
Pris exkl. moms.
Administrationsavgifter, examination/slutprov samt diplom ingår i priset.

Delbetalning kan ordnas.

Förfrågan och intresseanmälan görs via mail info@karisma-utbildning.se