Skip to content

Artiklarnas tillkomst

Material och inspiration till mina artiklar hämtar jag i huvudsak från de erfarenheter jag samlat på mig under 40 års praktisk verksamhet. Men många idéer och praktisk tillämpning bygger också på forskningsmaterial och olika studier från det som kallas beprövad vetenskap.
När det gäller kåserade artiklar tar jag mig däremot större friheter att just kåsera och ”tycka till”. Där blandar jag professionella ståndpunkter med högst personliga och privata funderingar.
När det gäller fallbeskrivningar, direkt hämtade ur verkligheten, har jag ändrat namn och små detaljer så att ingen ska känna sig ”utlämnad”.

Artiklarna har tidigare varit publicerade i lokalpress eller facktidskrifter.

Under rubriken human finner du artiklar med fokus på människan (ex. Hundrädsla, Att förlora en hund) och under rubriken hund är hunden i centrum (ex. Perfekt familjehund, Vad är en problemhund?).

Mickie Gustafson