Skip to content

Unghunden

Att ha hund och att skapa ett gott samarbetsklimat är en fråga om träning och färdighet. Och det gäller att minnas att det alltid, i första hand, är vi människor som måste lära oss. Vi måste lära oss hur hunden fungerar och hur vi själva agerar.

En tonåring går från barn till vuxen. När det gäller hunden kan förändringen från valp till vuxen upplevas olika beroende på hur mycket hunden förändras och hur stor erfarenhet vi har av hunden. Vi vet inte alltid hur en vuxen människa ska hanteras, än mindre hund.

Under unghundstiden koncentrerar vi oss gärna på vad hunden ska kunna göra och inte göra. Aktivering, förbud och träning ökar i takt med hundens könshormoner och hundens egen vilja. Nu uppstår många unghundars ”problembeteenden” och här redovisas hur var och en kan ägna sig åt sin egen felsökning och ”rehabilitering”.

Boken är slut på förlaget men finns att låna på bibliotek.