Skip to content

Psykologi & pedagogik

Humanpsykologi och pedagogik med inriktning på hundägarutbildning

Vidareutbildning för hundpsykologer och hundinstruktörer

vidareutbildningDe flesta som arbetar med utbildning känner någon gång ett behov av att fördjupa sina kunskaper även om den man undervisar dvs. människan. Ämneskompetens, att veta mycket om hunden, är naturligtvis viktigt för den som arbetar med hundägarutbildning men tillhör du dem som dessutom vill veta mer om människan bakom hunden, då kanske denna fördjupningskurs i psykologi och pedagogik är något för dig!

Kursinnehåll och kursupplägg:
Utbildningen innehåller en väl avvägd blandning av psykologi och pedagogik med inriktning på hundägarutbildning. Huvudsyftet att underlätta och ge ökad säkerhet för dig som arbetar med två uppdragsgivare – hund och hundägare. Med fokus på människan bakom hunden!

Axplock ur innehållet:
Kommunikation människor emellan. (Ex. Hur för man bäst fram sitt budskap
Påverkansprocessen.( Ex. Vad är det som kan underlätta respektive försvåra inlärning (hos människor).
Att bemöta ”besvärliga” människor.(Ex. Hur kan man vända en kursdeltagares negativa attityd till något positivt och konstruktivt)?
Att skapa ett bra arbetsklimat (Ex. Hur kan vi bäst åstadkomma kurssituationer som optimerar inlärning och genererar ”god stämning”)?
Sorg och kris. (Ex. Hur kan man bäst bemöta en kursdeltagare som befinner sig i sorg? Hur kan det påverka en kursdeltagares inlärningsförmåga att befinna sig i sorg och vad kan du som kursledare/instruktör göra för att underlätta?)
Hundrädsla (Ex. Hundrädda människor på hundkurs. Hur kan man bäst hjälpa någon som är hundrädd? När kan man hjälpa och när ska man låta bli).

Kursupplägg:
Utbildningen är på distans och kräver ingen fysisk närvaro. Utbildningen sker genom individuell handledning, hemarbeten samt litteraturstudier. Efter avklarad utbildning finns möjlighet att göra ett slutprov. Efter detta är genomfört och godkänt erhåller du ett intyg som visar att du genomfört din utbildning på Karisma, under handledning av leg. psykolog. Slutprovet är frivilligt och kan göras för en kostnad av 1250:- Utbildningen beräknas ta ca 100 timmar.  I kursmaterialet ingår ett kompendium med artiklar som berör utbildningens ämnesområden. Artiklarna är författade och utvalda av Mickie Gustafson. Övrig kurslitteratur kan lånas på bibliotek eller införskaffas i bokhandeln.

Förkunskaper:
Gärna någon form av hundpsykolog- eller hundinstruktörsutbildning.

Pris:
29500:-
Administrationsavgifter ingår.
Priset exkluderar moms.

Kursstart:
Se aktuella kurser. Hittar du inte kursen där kan det bero på att vi inte har möjlighet att erbjuda fler platser just nu eller att nästa start ännu inte är schemalagd.

Intresseanmälan:
Välkommen med intresseanmälan eller förfrågan till info@karisma-utbildning.se