Skip to content

Förfinat ledarskap

P1150304Små signaler, stor samhörighet

Här kan man säga att vi ”finlirar”. Nu fördjupar och förfinar vi vårt ledarskap och vår relation så att vi nästan blir ”ett med hunden”. Med små, fina gester och signaler kommunicerar vi nu på den nivå dit vi nog alla önskar komma men dit få tror sig kunna nå. Men det går och det är lättare än man tror och framför allt – det är roligt!

Förkunskaper: Kurs 1-4 För närmast förestående kursstart, se aktuella kurser.

Finner du inte kursen där kan det antingen bero på att den ännu inte är schemalagd eller att den redan är fullbelagd.