Skip to content

Mentor eller coach

Vem gör vad och vad är skillnaden och vilka är likheterna?

AthenaDet finns egentligen inte så stora skillnader mellan mentor och coach. Många har nog kommit att förknippa coach med en person som ”peppar” och vägleder i olika sport- och idrottssammanhang medan mentor kanske mer kommit att representera handledning och vägledning i olika chefs-och ledarskapssammanhang.

Vad är en mentor?
Odet mentor härrör, som så mycket annat från den grekiska mytologin. I berättelsen om Odysseus beskrivs hur Odysseus bad sin vän, som hette Mentor, att ta hand om hans son och lära honom allt han visste. Hans uppdrag var att vara sonens lärare, beskyddare, vägledare och vän när fadern gav sig iväg för att delta i det Trojanska kriget. Men så småningom blev det gudinnan Athena som kom att ta över och slutföra mentorskapet genom att vägleda Odysseus son. Den första mentorn var alltså en kvinna! (Så återigen tar kvinnan plats i Karismas utbildning). Se ex. Karismas logo
Mentor beskrivs idag som en person som med hjälp av sin kunskap och erfarenhet fungerar som stöd och bollplank åt sin adept. Relationen mellan de två är frivillig och ska utgå från adeptens situation och behov. Det kan dock råda lite olika syn på mentorskap i världen.

Vad är en coach?
Ordet coach kommer från ungerska och betyder vagn eller droska (på engelska betyder det buss) och kan symboliskt ses som coachens uppdrag att just ta en eller flera personer från en plats till en annan. Vanliga synonymer till coach är tränare, lagledare, instruktör, vägledare, rådgivare, handledare etc. Från början var coachens uppdrag i princip enbart förknippat med en person eller tränare verksam inom idrotten och den förste som började skriva och föreläsa om coaching var en tennistränare. Så småningom kom coaching att introduceras i näringslivet och begreppet har fått stor spridning. Idag har vi olika typer av coacher såsom exempelvis träningscoach, hälsocoach, livscoach, chefscoach, karriärscoach etc. Även psykologisk coaching är en vedertagen term. Och precis som det kan vara svårt att dra en skarp skiljelinje mellan coach och mentor kan även psykologisk coaching och terapi (framför allt kognitiv och beteendeinriktad terapi) ha mer likheter än skillnader.

Likheter
Nyckelorden är inlärning, handlande, utveckling och potential.
Både mentorskap och coching har som syfte att bidra till en lärprocess där adepten/klienten ska kunna uppnå sin fulla potential. Istället för att huvudsakligen ge råd är målet att adepten/klienten ska få hjälp att hitta sina egna lösningar och handlingsplaner. Genom att lyssna, ställa rätt frågor och uppmuntra till personlig utveckling stöds klinten i sin strävan att både hitta och nå sina mål. Om rätt förutsättningar finns lär både coaching och mentorskap vara en av de bästa formerna för kompetensutveckling.

Skillnader
Coaching sker oftast under en kortare, mer begränsad tidsperiod, ca 3-6 månader. Mentorskap däremot kan sträcka sig över en längre period, ett par år är inte ovanligt. När det gäller coaching ligger fokus oftast på ett specifikt område medan mentorskapet kan ha ett bredare och djupare perspektiv.

Här kan du läsa om Karismas mentor/coachutbildning.

Vill du fördjupa dig ytterligare kan du läsa mer här.