Skip to content

Distansutbildning

Distansutbildning Hund och Människa

På Karisma har vi kompetens både vad gäller människor och djur. Så är du intresserad av såväl två- som fyrbenta är det bara att “botanisera”. Förhoppningsvis finner du något för dig.

  • Är du seriös och värdesätter kvalitet?
  • Är du noga med vad du väljer och vet vad du vill?
  • Vill du ta del av mer än 40 års erfarenhet?
  • Tycker du om att dela med dig av dina kunskaper?
  • Vill du läsa på distans och bestämma din eget schema?

Här kanske du kan hitta den utbildning du efterlyser!

Vuxenutbildning utan ”traditionell skolkänsla”

Vi erbjuder utbildningar till dig som är vuxen och som har viss livserfarenhet och som vill vidareutbilda dig – utan den ”traditionella skolkänslan” och vi utgår från devisen:

                         “learning should be a pleasure, not a pressure”.

Personligt ansvar och individuell studietakt

Vi tillhandahåller schema, kursinnehåll, studieförslag. Du bestämmer takten. 
Distansutbildning kräver mer aktiva arbetsinsatser i form av hemstudier samt skriftlig sammanställning av ett antal arbetsuppgifter. I gengäld slipper du restider, boende – och resekostnader. Och du läser i din egen takt!

Utbildningsansvarig är Mickie Gustafson, leg. psykolog.

Att välja en Karismautbildning

Karismas utbildningar är till stor del ett resultat av de erfarenheter och den kompetens som byggts upp under mer än 40 aktiva år i branschen och bygger i stor utsträckning på just Karismas utbildningskoncept vad gäller problemhantering, kommunikation, stresshantering, inlärning, hundägarutbildning etc. Att välja en karismautbildning innebär att du, förutom de kunskaper som krävs inom ditt yrkesområde, även får ta del av ett annorlunda, och möjligen avvikande förhållningssätt. Eller också är det kanske precis vad du själv alltid har tyckt och tänkt.

Läs mer:
Föreståndare hunddagis/hundpensionat
Hundinstruktör
Dogwalker
Starta eget
Hundpsykolog/specialiserad kynolog
Personlighetsutvecklande och terapeutisk handledning
Mentor/coachutbildning
Vidareutbildning hundpsykolog/spec. kynolog
Vidareutbildning i psykologi och pedagogik

Se även artiklar: Att välja hunddagisutbildning, Dyra val, Konsumentvägledning