Skip to content

Vad är en hundpsykolog?

Att utbilda sig till hundpsykolog

Tidigare fick jag ofta frågan om hur man kunde utbilda sig för att få det jobb jag har. En del ställde sig dessutom frågan om det ens var möjligt att utbilda sig till hund-psykolog. (En titel jag för övrigt tror myntades av journalister, de verkade helt enkelt tänka att om en psykolog arbetade med hundägare, så var det logiskt att personen var just hundpsykolog). Och den tanken är nog ganska logisk. Och idag är titulaturen hundpsykolog så etablerad och vanlig att få ens ställer sig frågan om vilken utbildning som egentligen ligger bakom.

Det finns ingen statlig eller akademisk utbildning till hundpsykolog

Låt oss först av allt konstatera att det inte finns någon akademisk utbildning som leder till en titel med ordet hund före. Det finns alltså inget universitet som erbjuder en utbildning som leder till att man exempelvis blir hund-psykolog, hund-beteendevetare, hund-kurator, hund-pedagog etc. Däremot finns det utbildningar som leder till olika former av kompetens och kunskaper om djur (där ordet djur eller hund inte finns med i yrkestiteln) såsom exempelvis veterinär eller etolog. Men exempelvis pedagoger, kuratorer eller psykologer har i grunden en utbildning som syftar till ett arbete med människor och utöver det finns naturligtvis oändliga möjligheter att komplettera sin utbildning och att specialisera sig inom olika områden.

En hundpsykolog arbetar med människor?

Innan du bestämmer sig för vilken typ av utbildning du vill ha är det bra att fundera över vad du egentligen är intresserad av och vem eller vilka du vill arbeta med. Vill du arbeta med hundar? Eller med människor? Eller vill du arbeta med både hund och människa. Vilka vägar du sedan kan välja blir till stor del avhängigt av detta svar. Att arbeta med hundar kräver nämligen en sorts kompetens, att arbeta med människor en annan och att arbeta med både hundar och människor tillsammans kräver ytterligare något annat. När du väl bestämt sig kan du välja längre eller kortare utbildningar inom ditt intresseområde och det finns en del att välja på, allt från privata helgkurser till fleråriga akademiska utbildningar. Det hela handlar nog om dina egna ambitioner och engagemang och jag gissar att de flesta inser att det är en avsevärd skillnad att vara verksam som exempelvis hundinstruktör eller som veterinär. Och att det därmed också krävs helt olika insatser både ifråga utbildning och antal nedlagda studie- och arbetstimmar. Det verkar kanske självklart och det framstår kanske rent av ganska långsökt att ens göra jämförelsen. Ändå är det vad en del, ganska okritiskt och utan eftertanke, gör. Men kanske grundar sig ett sådant antagande på föreställningen att utbildning av hundägare inte är så svårt och inte kräver så lång utbildning. Och delvis kan det antagande vara rätt, såtillvida att det kanske inte är svårare att utbilda hundägare än att utbilda andra människor. Men det är heller inte enklare. Att däremot tro att det går att inhämta ett helt akademiskt studieprogram eller i alla fall titulaturen på si så där en helg eller två är något naivt och bäddar för besvikelse och frustration.

Viktiga kunskaper för en hundpsykolog

Personligen anser jag att den som vill titulera sig hund-psykolog och som vill göra ett bra jobb gör klokt i att skaffa sig grundläggande kännedom om både hund- och humanpsykologi. Är målet dessutom att arbeta med olika former av problemställningar (vilket kanske är ett av hundpsykologens huvudsakliga arbetsområden) är det av yttersta vikt att även ha gedigna kunskaper i problemhantering och kommunikation. Inte enbart gällande hundens psykologi utan kanske främst om människan. Att arbeta med människor som upplever sig ha ett problem (ex. i form av en hund med problematiskt beteende) är nämligen något helt annat än att arbeta med en ”problem- och bekymmersfri” människa). Utöver detta är det naturligtvis bra att ha viss insikt i sådant som exempelvis hur man söker information, hur man kan dra – eller inte bör dra olika slutsatser utifrån den information man har, hur man gör en utredning, hur man sammanställer och använder sig av den information man samlat in. Dessutom får de flesta av oss också, efter en viss tid av fördjupande studier, en viss vana och erfarenhet av att införskaffa mer kunskaper. Och eftersom kunskap är en färskvara är inhämtande av ny kunskap en nödvändig och ständigt pågående process för den som har till yrke att förmedla kunskap till andra.

Vilken utbildning har hundpsykologer?

Att hundpsykolog inte är en skyddad utbildning innebär att vem som helst kan kalla sig hundpsykolog – med eller utan täckning. Det innebär att en hundpsykolog, i värsta fall, helt kan sakna utbildning. Han eller hon behöver inte ens kunna något om psykologi. (Det blir upp till den enskilde hundägaren att försäkra sig om att den som anlitas har erforderlig kompetens och utbildning). Men för den som är seriös och som vill hålla sig kvar i hundbranschen (som idag faktiskt är ganska välbefolkad, kanske rent av överetablerad) gäller det att inte vara alltför naiv och att verkligen se till att ha något att erbjuda. Kunskap och kompetens är fortfarande ett gångbart koncept. Den kunskap (eller brist på densamma) som finns kommer ganska snart att visa sig i de resultat man uppnår (eller inte uppnår). Därför tror jag personligen inte på några genvägar. Den som verkligen vill satsa gör nog klokt i att skaffa sig en gedigen utbildning. Hur den utbildningen sedan ser ut kan vara mycket individuellt. Så på frågan hur man kan utbilda sig för att arbeta med det jag gör – för att sedan eventuellt titulera sig hundpsykolog finns numera många olika svar och olika vägar. Hur jag gick tillväga kan du läsa i artikeln ”En psykologs bekännelse”.

Mickie Gustafson
_____________________________________________________________________

Att titeln ”psykolog” och ”legitimerad psykolog” är skyddade titlar enligt svensk lagstiftning och således endast får användas av personer som genomgått den femåriga utbildningen samt klarat av sin PTP (Psykolog Tjänstgörings Praktik) enligt de krav som ställs är det nog inte många som vet.

Vem som helst, med eller utan utbildning, kan kalla sig hundpsykolog
En person som kallar sig för ”hundpsykolog”, ”hästpsykolog” eller liknande har med stor sannolikhet inte genomgått psykologprogrammets utbildning. Att en person kan kalla sig så beror på att de inte har med människor att göra och arbetar utanför hälso- och sjukvården. Alla som arbetar med människor och kallar sig för psykolog måste ha genomgått psykologprogrammets utbildning. Ur Psykologpoolen.
______________________________________________________________________