Skip to content

Att läsa på distans – Självtest

Att läsa på distans kräver bland annat viss självdisciplin och förmågan att inhämta nya kunskaper.

Här kan du göra ett enkelt självtest som kan fungera som vägledning när du ska välja att läsa på plats eller på distans. Du gör enbart testet för dig själv och ingen kommer alltså att granska eller rätta dina svar. Men skriv gärna ned dina svar så blir det lättare för dig att ha överblick. Självtest

  1. Ge minst fyra exempel på innehåll i den utbildning du är intresserad av.
  2. Vem är utbildningsansvarig?
  3. När är närmast förestående kursstart?
  4. Vad kostar utbildningen?
  5. Hur ser kursupplägget ut?
  6. I vilken takt är studierna upplagda?

Har du svarat rätt på samtliga frågor utan större svårighet är det bara att gratulera! Du kommer förmodligen inte ha några svårigheter att läsa på distans. Har du däremot funnit det svårt att genomföra uppgiften kanske ett bättre alternativ är att välja en utbildning på plats.

Lycka till med dina framtida studier!