Skip to content

Att leva eller lyda

Är lydnad möjligen ett överskattat begrepp.

Läs mer i artikelt  Lyda eller leva  Tidigare publicerad i tidningen Hundsport.