Close

Att leva eller lyda

Är lydnad möjligen ett överskattat begrepp.

Läs mer i artikelt  Leva eller lyda  Tidigare publicerad i tidningen Hundsport.