Artiklar

Läs följande artiklar: Små och stora hundar, Värdefulla hundar , Vad är en problemhund samt Vad är en problemhundsägare

Examination sker genom sammanställning av artikelinnehåll. Följ instruktionerna nedan och ladda upp/lämna in ditt arbete via inlämningsknappen.

God arbetsglädje!

SAMMANFATTNING AV ARTIKLAR

  1. Beskriv med några meningar varje artikels innehåll.
  2. Skriv din egen uppfattning om artikeln (ex. vad du lärt dig, vad du tycker är intressant, om du tycker något är särskilt viktigt etc.)

Omfattning: För godkänd uppgift krävs ca 150 ord per artikel.