Bokutdrag

Hundars zonförsvar

Utdrag ur Freddy Worm Christiansens bok Hundars och vargars beteende.

Hundars zonförsvar

Läs följande material och svara på frågorna nedan. Var noga med att numrera så vi vet vilken fråga du svarar på. Ladda upp ett dokument med dina svar längst ned på sidan.

 

  1. Vad menas med hundens äganderättzoner?
  2. Hur kan de yttra sig och mot vem kan de rikta sig?
  3. Visar alla hundar upp tecken på zonförsvar?
  4. Kan vi människor påverka detta?