Recension (Familjehunden, valp och vuxen)

Bokrecension

Recensera boken “Familjehunden” av författaren Gustafson, M. enligt instruktionerna nedan.

Titel:

Författare:

Utgivningsår/bokförlag:

Innehåll:

Redogör för bokens innehåll men begränsa dig till det du behöver för ditt kommande resonemang. INTE enbart en innehållsförteckning! Gör alltså en övergripande sammanfattning av vad du tycker är det mest väsentliga av handlingen och återge inte för många detaljer.

Budskap:

Beskriv vilket budskap du tror författaren vill få fram med sin bok. Ge även exempel på och citat från boken som styrker din tes om bokens budskap.

Eget omdöme:

Har du lärt dig något nytt, kändes något särskilt intressant eller viktigt?

Omfattning:

För godkänd uppgift krävs en text på ca 700 ord.