Recension (Lexikon i hundspråk)

Bokrecension

Recensera boken  Lexikon i hundspråk enligt instruktionerna nedan.

Titel, förlag och utgivningsår: 

Författare: Berätta även något om författarens bakgrund (utbildning, erfarenhet etc.)

Innehåll:

Redogör för bokens innehåll men begränsa dig till det du behöver för ditt kommande resonemang. INTE enbart en innehållsförteckning! Gör alltså en övergripande sammanfattning av vad du tycker är det mest väsentliga av handlingen och återge inte för många detaljer.

Budskap:

Beskriv vilket budskap du tror författaren vill få fram med sin bok. Ge även exempel på och citat från boken som styrker din tes om bokens budskap.

Eget omdöme:

Vad tycke du var mest intressant och viktigt?

Inlämnat av:

Omfattning:

För godkänd uppgift krävs en text på 1-1,5 sid. (ca 700 ord per bok, teckenstorlek 12).