Moment 2 (Raskännedom och Etologi)

I moment 2 fokuserar vi på olika rasegenskaper samt etologi. För att lösa första uppgiften i detta moment kan du utgå ifrån litteratur, exempelvis, All världens hundraser, Willes, R. eller  Din hund: Hundraser i Sverige, Geneborg, A. Malm, K, m.fl. Alternativt kan du söka på nätet, förslagsvis SKKs hemsida: Hundraser samt olika rasklubbars hemsidor. För att lösa andra uppgiften kan du bland annat använda dig av Lexikon i hundspråk, Hallgren, A.

Avsnitt innehåll